Doelgroeponderzoek

Image

Doelgroeponderzoek

Hoe is het gesteld met de kwaliteit van leven van (ex-)kankerpatiënten? In hoeverre vinden net afgestudeerde masterstudenten aansluiting op de arbeidsmarkt? Hoe waarderen journalisten de toegang tot overheidsinformatie?

Het is slechts een greep uit de vele projecten die Centerdata uitvoert op het gebied van doelgroeponderzoek. Dit is onderzoek dat buiten het representatieve LISS panel van Centerdata plaatsvindt. In het LISS panel kan ook een specifieke doelgroep bevraagd worden, maar bij doelgroeponderzoek gaat het om onderzoek bij een door de opdrachtgever aangeleverde doelgroep.

Namens uiteenlopende opdrachtgevers verzamelen we regelmatig (online) data onder specifieke doelgroepen; van studenten tot schoolbesturen, van pensioenfondsen tot instellingen voor kinderopvang, en van uitkeringsgerechtigden tot werkgevers. Daarbij gaat het altijd om gegevensverzameling, met als doel wetenschappelijk, beleidsrelevant en maatschappelijk relevant onderzoek.

 

Image

Maatwerk

Wij werken meestal voor opdrachtgevers die hoge eisen stellen aan de inhoud en de technische mogelijkheden van een vragenlijst en aan de privacy van de respondenten. Door onze IT-kennis te combineren met onze kennis van vragenlijstonderzoek en geavanceerde data-analyses, kunnen we onze opdrachtgevers maatwerkoplossingen bieden.

Image

Onderzoek van A tot Z

Wij zijn gespecialiseerd in alle facetten van het onderzoeksproces. Hierbij kunt u denken aan:

  • advies voor vragenlijstontwikkeling
  • het programmeren van vragenlijsten in onze eigen ontwikkelde software
  • het uitzetten van vragenlijsten bij de door u aangeleverde doelgroep via (op maat gemaakte en) veilige data-infrastructuren
  • het realiseren van een zo hoog mogelijke respons
  • kwalitatief (verdiepings)onderzoek via diepte-interviews, focusgroepen en dialoogtafels
  • het opschonen en opleveren van databestanden in elk gewenst format
  • tabellenrapporten, inhoudelijke rapportages en interactieve dashboards

Beveiliging

Uw informatie is veilig bij ons. Centerdata hanteert een AVG-conforme werkwijze en is ISO 27001- en ISO 9001-gecertificeerd.

Een greep uit onze projecten

IKNL / ziekenhuizen:

Onderzoek naar de kwaliteit van leven bij mensen die kanker hebben of hebben gehad

 

 

ACOI:

Onderzoek onder journalisten naar de toegang tot overheidsinformatie

 

NOC*NSF:

Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de sport

 

Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang:

 

TiU:

  • Studentenmonitor – onderzoek naar de ervaringen van studenten met studentenservices
  • Studentenwelzijn in coronatijd
  • Medewerkersonderzoek Facility Services

 

 

 

SHN:

Het opzetten van een slachtofferpanel voor slachtoffers

 

RDW:

Het opzetten van een RDW-panel voor onderzoek naar diensten van de RDW

 

UNL (voorheen VSNU):

Onderzoek naar de aan­sluiting van recent afgestu­deerde master­studenten op de arbeids­markt

 

WODC:

Onderzoek naar indicatoren van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning op bedrijventerreinen

 

 

Ekoplaza:

Onderzoek naar de gezondheid, leefstijl en behoeftes van klanten

 

 

 

ACM:

Onderzoek naar de gevolgen van overnames en fusies van bedrijven

 

OCW:

 

 

 

AFM:

Financiële marktmonitors onder instellingen waarop de AFM toezicht houdt

 

 

Meer weten? Neem contact op.

Over ons
Suzan Elshout MSc
Suzan Elshout MSc
Coördinator doelgroeponderzoek / Senior survey onderzoeker