Financieel gedrag

Image

Pensioenplanning, verzekeringen, hypotheken en meer

Mensen maken in hun leven veel financiële keuzes, van simpele alledaagse keuzes (bijvoorbeeld: Zal ik dit kopen? Betaal ik met pin of contant?) tot moeilijke beslissingen over hypotheken en verzekeringen en pensioenplanning. De keuzes die zij maken zijn echter niet altijd het beste voor henzelf of de maatschappij.

Mensen geven onbewust meer uit dan ze denken, kunnen moeilijk verleidingen weerstaan, en zijn meer bezig met het heden dan met de toekomst. Ze vinden financiële zaken ingewikkeld en tijdrovend, en overschatten tegelijkertijd hun eigen financiële kennis. Ze stellen belangrijke geldzaken uit omdat ze er nu geen tijd voor of geen zin in hebben, zijn te optimistisch over de toekomst, en nemen te veel risico’s op financieel vlak óf juist te weinig. Dit zijn allemaal voorbeelden van (psychologische) barrières die financieel gezond gedrag in de weg staan.

Hoe kunnen we deze (en andere) barrières wegnemen? Hoe kunnen we de financiële zelfredzaamheid van huishoudens bevorderen? Hoe kunnen we mensen motiveren om nu actie te ondernemen voor een gezonde financiële toekomst? Hoe kunnen we dienstverlening en keuzeomgevingen inrichten om consumenten te helpen bij het maken van weloverwogen en financieel verstandige keuzes? Wij helpen graag bij het beantwoorden van dit soort vragen.

Image

Waarom samenwerken met Centerdata?

Vanuit onze uitgebreide expertise op het gebied van financieel gedrag denken wij mee over mogelijke oplossingen voor uw vraagstuk. We kiezen de best passende onderzoeksmethode(n) om de effectiviteit hiervan te meten. Wij hebben ruime ervaring met onderzoek gericht op het beschrijven, begrijpen en veranderen van financieel gedrag van consumenten en huishoudens.

In onze eigen online panels nemen wij jaarlijks vragenlijsten af die een zeer gedetailleerd beeld geven van het financiële gedrag van huishoudens en de economische (bijvoorbeeld werk en inkomen) en psychologische factoren (bijvoorbeeld risicobereidheid, optimisme) die hierop van invloed zijn. Deze gegevens zijn beschikbaar voor (longitudinaal) onderzoek en kunnen worden gekoppeld aan gegevens van nieuwe onderzoeken die in de panels uitgevoerd worden.

Daarnaast hebben wij uitgebreide ervaring met (experimenteel) onderzoek naar consumentenkeuzes en gedragsverandering in het financiële domein.

Image

Hoe gaan wij te werk?

Een onderzoek begint voor ons altijd met het goed begrijpen van een probleem. Om effectieve interventies te kunnen ontwerpen is het bijvoorbeeld belangrijk om inzicht te hebben in de (psychologische) barrières die bewuster of verstandiger financieel keuzegedrag in de specifieke situatie in de weg staan.

Vervolgens kiezen we de best passende onderzoeksmethode bij uw vraagstuk. Wij bieden vele mogelijkheden: van experimenten en surveys in ons eigen LISS panel en kwalitatief onderzoek (bijvoorbeeld focusgroepen, diepte-interviews) tot innovatieve dataverzamelingsmethoden en (big) data-analyses of een combinatie. Het onderzoek is altijd maatwerk.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door ervaren (veelal gepromoveerde) onderzoekers die niet alleen inzichten putten uit wetenschappelijke literatuur maar daar ook zelf actief aan bijdragen. Ons onderzoek heeft wetenschappelijke diepgang én is praktijkgericht. We presenteren onze onderzoeksresultaten op een toegankelijke manier en vertalen deze naar concrete (beleids)aanbevelingen waar u direct mee aan de slag kunt.

Meer weten? Neem contact op.

dr. Millie Elsen
dr. Millie Elsen
Senior onderzoeker
dr. Roxanne van Giesen
dr. Roxanne van Giesen
Senior onderzoeker
dr. Karolien van den Akker
dr. Karolien van den Akker
Senior onderzoeker
dr. Miquelle Marchand
dr. Miquelle Marchand
Plv. hoofd afdeling Survey Onderzoek / Senior survey onderzoeker
dr. Lieke Heil
dr. Lieke Heil
Onderzoeker

Voorbeeldprojecten