Beleidsonderzoek

Image

Gemaakt beleid evalueren

U zoekt een antwoord op een (beleidsmatige) vraag. U hebt gegevens beschikbaar over het onderliggende probleem of verwacht dat er nog gegevens verzameld moeten worden, hetzij kwantitatief, hetzij kwalitatief.

In dat geval overleggen we graag met u over uw vraag, zoeken we naar een mogelijke aanpak, schatten we de haalbaarheid en de kosten daarvan in en voeren het project desgewenst uit.

Image

Onze werkwijze: gezamenlijke aanpak

Voordat we beginnen met een onderzoek, willen we eerst een aantal zaken met u afstemmen in een oriënterend gesprek. Daarin komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wat is precies uw onderzoeksvraag?
  • Is het helder op welke manier uw vraag beantwoord zou kunnen worden of moeten we uw onderzoeksvraag verfijnen?
  • Zijn de benodigde gegevens beschikbaar of moeten we ze nog verzamelen?
  • In welke vorm moeten de resultaten beschikbaar komen?
  • Hoe actief wilt u bij het onderzoek betrokken zijn, en in welke rol?
  • Wat is onze expertise met betrekking tot uw onderzoeksvraag?
  • Een planning van het offerte- en onderzoekstraject.

Bent u tevreden over de offerte, dan komt het tot een onderzoek. In het onderzoek worden minimaal de beloftes uit de offerte waargemaakt.

Image

Waarom wij?

Centerdata is een onderzoeksinstituut dat gespecialiseerd is in gegevensverzameling en -analyse en is verbonden aan Tilburg University. Wij zijn onderzoekers met inhoudelijke kennis die kunnen luisteren en met inventieve oplossingen komen. Door onze link met de universiteit kunnen wij putten uit een grote bron van kennis en expertise.

Wij beschikken over faciliteiten voor gegevensverzameling, waaronder een internetpanel. Onze medewerkers zijn hoogopgeleid, met veelal meerjarige ervaring in het uitvoeren van onderzoek voor opdrachtgevers. U krijgt te maken met korte lijnen, begrijpelijke resultaten, toegankelijke presentaties en leesbare rapporten. Als u dat wilt bouwen wij ook een (internet)applicatie voor u waarmee u zelf gegevens of resultaten kunt benaderen of analyseren.

Meer weten? Neem contact op.

Ontmoet het gehele team
dr. Hendri Adriaens
dr. Hendri Adriaens
Senior onderzoeker
dr. Patricia Prüfer
dr. Patricia Prüfer
Hoofd afdeling Beleidsonderzoek & Analyse
drs. Marcia den Uijl
drs. Marcia den Uijl
Plv. hoofd afdeling Beleidsonderzoek & Analyse / Senior data scientist
dr. Klaas de Vos
dr. Klaas de Vos
Senior onderzoeker