Data Science Managementteam

dr. Patricia Prüfer

Groepsleider Data Science

In contact komen met Patricia Prüfer?

Mail of bel, wij horen het graag.

Over Patricia Prüfer

Sinds januari 2018 is Patricia Prüfer groepsleider Data Science bij Centerdata. Samen met het team ontwikkelt Patricia nieuwe technieken en methodes op het gebied van data science en past deze toe om uit grote hoeveelheden en complexe data nieuwe inzichten te creëren en data in (maatschappelijke) waarde om te zetten.

In haar onderzoek combineert Patricia inhoudelijke kennis van (onderwijs-)economie, de (onderwijs-)arbeidsmarkt, gedragseconomie en data science met doordachte experimentele onderzoekdesigns en geavanceerde data-analysetechnieken. Een van de centrale thema’s van het onderzoek dat Patricia doet is hoe individuen en instituties reageren op (veranderingen in) beleid en hoe gedrag optimaal beïnvloed kan worden.

Patricia is in 2008 gepromoveerd in Economie aan Tilburg University op het proefschrift met de titel “Model Uncertainty in Growth Empirics”. Van 2008 tot 2015 werkte Patricia als onderzoeker bij het Centraal Planbureau (CPB). Tevens was ze als affiliated researcher verbonden aan Tilburg University.

Patricia is bekwaam in het leidinggeven aan projecten, het schrijven van zowel wetenschappelijke als publieksgerichte artikelen en het presenteren van onderzoeksresultaten aan een breed publiek. Patricia is ook betrokken geweest bij de ontwikkeling en uitvoering van een data science maturity index voor Nederlandse gemeenten. Daarnaast heeft Patricia op uitnodiging van diverse ministeries, universiteiten en hogescholen meerdere workshops en colleges gegeven over (quasi-)experimentele beleidsanalyse en was ze lid van NRO- beoordelingscommissies over nationale onderwijsonderzoeksvoorstellen.

Publications (peer-reviewed)

Prüfer, J., & Prüfer, P. (2020). Data Science for Entrepreneurship Research: Studying Demand Dynamics for Entrepreneurial Skills in the Netherlands, Small Business Economics, 55, 651-6712.

Prüfer, P. & Kolthoff, E. (2020), Using data science to predict indicators of organized crime and subversion, Proces, 99, 85-101.

Gerritsen, S. and Prüfer, P. (2015), “Veldexperimenten voor beleid”, TPEdigitaal, 9, 21-31.

Magnus, J.R., Powell, O., and Prüfer, P. (2010), “A comparison of two model averaging techniques with an application to growth empirics”, Journal of Econometrics, 154, 139-153.

Other Publications

Prüfer, J. and Prüfer, P. (2018), Data Science for Institutional and Organizational Economics, in: A Research Agenda for New Institutional Economics, Claude Ménard and Mary M. Shirley (eds.), Edward Elgar Publishers, ISBN: 978 1 78811 250 5, (pp. 248-259).

Scientific Reports (in Dutch)

Prüfer, P. and Den Uijl, M. (2021), Instrument Transitiepaden Klimaatakkoord, Centerdata.

Prüfer, P., Den Uijl, M. and P. Kumar (2020), Arbeidsmarktonderzoek ICT 2020, Centerdata.

Prüfer, P. and Den Uijl, M. (2020), Transitiemogelijkheden in coronatijd voor de topsector Energie, Centerdata.

Höcük, S., Prüfer, P., Den Uijl, M. and Kumar, P. (2020), AI-handleiding en stappenplan voor de casus bijstand van gemeente Den Haag: AI binnen de Overheid, Centerdata.

Prüfer, P., Den Uijl, M. and P. Kumar (2019), Arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren, Centerdata.

Bolsius, Y., Höcük, S. and P. Prüfer (2018), Indicatoren van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning op bedrijventerreinen: Een verkennend onderzoek in de gemeente Tilburg, Centerdata.

Prüfer, P. and Kieruj, N. (2017), Data science maturity van gemeenten: Centerdata & JADS.

Prüfer, P., Kieruj, N. and Mulder, J. (2017), Evaluatie “Wie wil jij zijn?”, Centerdata.

Prüfer, P., Cuelenaere, B., Mulder, J. and Kieruj, N. (2017), Experiment inlichtingenplicht Algemene nabestaandenwet (Anw): Centerdata.

Fontein, P.F., Vloet, A., M. Uijl, den, Prüfer, P., Adriaens, H. and de Vos, K. (2017), IPTO: vakken en bevoegdheden peildatum 1 oktober 2015: Centerdata.

Fontein, P.F., Prüfer, P., de Vos, K. and Vloet, A. (2016), IPTO: vakken en bevoegdheden peildatum 1 oktober 2014: Centerdata.

Prüfer, P. (2015). Knelpuntregio’s lerarenarbeidsmarkt: een eerste verkenning: CPB Achtergronddocument, CPB, The Hague.

Working Papers

Prüfer, P., Den Uijl, M. and P. Kumar (2019), Dynamics of skills demand and job transitions opportunities: A machine learning approach, mimeo, Centerdata. Submitted for publication.

Prüfer, P. and Tondl. G. (2008), “The FDI-growth nexus in Latin America: the role of source countries and local conditions”, CentER DP No. 2008-61.

Prüfer, P. and Klump, R. (2006), “A robust ranking of pro-poor growth policies: the case of Vietnam”, CentER DP No. 2006-117.

Smart Start
Indicatoren van criminaliteit en ondermijning
Met datascience op zoek naar indicatoren van georganiseerde crim
Artikel in tijdschrift

Met datascience op zoek naar indicatoren van georganiseerde crim

Indicatoren van georganiseerde criminaliteit en ondermijning op
Wetenschappelijk rapport

Indicatoren van georganiseerde criminaliteit en ondermijning op

Arbeidsmarktonderzoek met topsectoren Centerdata
Wetenschappelijk rapport

Arbeidsmarktonderzoek met topsectoren Centerdata

Data Science for Entrepreneurship Research Studying Demand Dynam
Artikel in tijdschrift

Data Science for Entrepreneurship Research Studying Demand Dynam

Data science for institutional and organizational economics
Hoofdstuk in boek

Data science for institutional and organizational economics

IPTO vakken en bevoegdheden peildatum 1 oktober 2014
Wetenschappelijk rapport

IPTO vakken en bevoegdheden peildatum 1 oktober 2014