Gezondheid

Image

Diverse onderzoeken naar gezondheid

Gezondheid is een centraal thema in veel verschillende activiteiten van Centerdata. Wij voeren projecten uit naar bijna alle aspecten van gezondheid.

Van een jaarlijkse vragenlijst over gezondheid in het LISS panel tot het verzorgen van vragenlijsten voor kankerpatiënten. Van onderzoek naar PTSS- symptomen tot onderzoek naar een gezonde leefstijl. Een ander voorbeeld van een project op het gebied van gezondheid gaat over het vroegtijdig signaleren van risico’s op complexe problemen bij kinderen en gezinnen.

Image

Waarom samenwerken met Centerdata?

Centerdata beschikt over gegevens van verschillende aspecten van gezondheid van het representatieve LISS panel sinds 2008. Deze gegevens kunnen gekoppeld worden aan eigen onderzoek dat een onderzoeker in het LISS panel kan uitvoeren. Ook kunnen onderzoeksvragen naar de ontwikkeling van gezondheid bij verschillende groepen hiermee beantwoord worden, zoals jongeren en ouderen, mensen die op het platteland of in de grote stad wonen en hoger opgeleiden en praktisch opgeleiden.

Ook beschikt Centerdata over gespecialiseerde kennis op het terrein van mentale gezondheid, stress en trauma. Onderzoeken op dit terrein gingen bijvoorbeeld over hoe het slachtoffers van medische fouten vergaat, over de toename van eenzaamheid na de corona-uitbraak en over de specifieke groepen bij wie corona tot een toename van psychische klachten heeft geleid.

Persoon met tablet: voorbeeld van online financieel gedrag

Hoe gaan wij te werk?

Ook op het terrein gezondheid is de vraag van de opdrachtgever het uitgangspunt voor de werkwijze van Centerdata. De vragen kunnen bijvoorbeeld variëren van hoe een gezonde leefstijl het beste gestimuleerd kan worden tot welke ontwikkelingen in gezondheid bij specifieke groepen te zien zijn. Methoden die wij gebruiken om de vragen van de opdrachtgever te beantwoorden zijn bijvoorbeeld onderzoek in het representatieve LISS panel, onderzoek onder een specifieke groep waar de opdrachtgever in geïnteresseerd is (bijvoorbeeld een patiëntengroep of een groep verzekerden), koppeling van gegevens uit het panel met CBS microdata, maar ook online experimenten waarbij we kijken hoe gezond gedrag het beste gestimuleerd kan worden.

Meer weten? Neem contact op.

Over ons
drs. Marije Oudejans
drs. Marije Oudejans
Senior survey onderzoeker
dr. Patricia Prüfer
dr. Patricia Prüfer
Hoofd afdeling Beleidsonderzoek & Analyse
prof. dr. Peter van der Velden
prof. dr. Peter van der Velden
Senior onderzoeker mentale gezondheid, stress & trauma

Voorbeeldprojecten

  • Profiel: onderzoek naar kwaliteit van leven van mensen met kanker

Sinds 2011 verzamelen wij gegevens voor de Profielstudie van Tilburg University. Profiel is wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van leven van mensen die kanker hebben of hebben gehad. Hiervoor werken onderzoekers van Profiel (Tilburg University) en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) samen met medisch specialisten van ziekenhuizen in heel Nederland.

Centerdata heeft voor Profiel een panelbeheersysteem (PMS) ontwikkeld, waarmee de Profiel-onderzoekers zelf de contactgegevens van de patiënten die aan het vragenlijstonderzoek meedoen kunnen beheren. Vanuit dit systeem wordt de respons gemonitord en worden ook de uitnodigingsmails voor de vragenlijsten verstuurd. Verder zorgt Centerdata ervoor dat verschillende patiëntengroepen op maat gemaakte online vragenlijsten krijgen. Om de ontwikkelingen in de loop van de tijd te volgen zetten we op verschillende momenten vervolgvragenlijsten klaar, bijvoorbeeld na afloop van een behandeling. Om de gegevens van de patiënten te kunnen vergelijken met een normgroep representatief voor de Nederlandse bevolking, worden er ook gegevens verzameld in het LISS panel.

  • Smart Start

Vanuit de visie dat ouders en kinderen de beste kansen op een goede toekomst verdienen, zijn we in 2018 begonnen met ‘Smart Start’: een samenwerking van Sterk Huis, de Regio Hart van Brabant, Data Science Center Tilburg en Centerdata.

In een periode van drie jaar ontwikkelen we met Smart Start een aanpak waarbij data en kennis worden gebruikt om (risico’s op) complexe problemen bij kinderen en gezinnen vroegtijdig te signaleren. We doen dit door ervaring en kennis van professionals en inwoners te combineren met beschikbare data over de wijk en door wetenschappelijk onderzoek. Centerdata is in dit programma verantwoordelijk voor de dataverzameling en analyses. Op basis van de voorspellende data die dit oplevert, wordt passende ondersteuning op scholen, bij huisartsen en in kwetsbare wijken samengesteld.

  • VICTIMS: Victims in Modern Society

In opdracht van het Fonds Slachtofferhulp voert Centerdata een meerjarig representatief onderzoek uit. Doel van de meerjarige studie is het verkrijgen van een diepgaand inzicht in de wisselwerkingen tussen en patronen van slachtofferschap, sociale steun, zelfredzaamheid, PTSS-symptomen, problemen op onder meer financieel, werk, religieus en juridisch vlak, en gebruik van zorg.

Het is het eerste meerjarige onderzoek in Nederland naar deze thema’s, waarbij een grote representatieve groep mensen jaarlijks wordt ondervraagd. Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van het LISS panel van Centerdata. Internationaal gezien is dit ook het eerste longitudinale bevolkingsonderzoek dat zich richt op hoe vaak mensen jaarlijks geconfronteerd worden met verschillende potentieel traumatische gebeurtenissen, sociale steun en erkenning bij verschillende groepen slachtoffers, en welke factoren van invloed zijn op sociale steun en erkenning. Het is één van de eerste studies die toont hoezeer steun en erkenning van deze gebeurtenissen afhangt van factoren van vóór deze gebeurtenissen.

Nieuws over het werkveld Gezondheid

Regelmatig publiceren we nieuwsberichten op onze website, zo ook over dit werkveld.