LISS panel

Image

Over het LISS panel

Het LISS panel is bij uitstek geschikt voor onderzoek waar een goede vertegenwoordiging van de Nederlandse bevolking van groot belang is. Het panel is probability-based, wat betekent dat het gebaseerd is op een reële kanssteekproef van huishoudens uit het bevolkingsregister van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zelfaanmelding is niet mogelijk. Zo waarborgen we de samenstelling en representativiteit van het panel.

Het LISS panel bestaat uit ongeveer 7.500 panelleden uit 5.000 huishoudens. Panelleden vullen elke maand meerdere vragenlijsten in met een totale invulduur van gemiddeld 30 minuten. Eén lid van het huishouden verstrekt de gegevens van het huishouden en werkt deze informatie regelmatig bij. Panelleden krijgen een financiële vergoeding voor elke ingevulde vragenlijst. Huishoudens die anders niet zouden kunnen deelnemen, worden voorzien van een computer en internetverbinding. Het LISS panel onderscheidt zich hiermee van andere online panels waar panelleden vaak wel de gelegenheid hebben om zichzelf aan te melden en waar niet-internetters ontbreken.

Image

Door wie is het panel te gebruiken?

Academici, onderzoekers en beleidsmakers uit zowel binnen- als buitenland zijn van harte welkom om hun onderzoek in het LISS panel af te nemen. Vragenlijsten en experimenten die doorgaans in het LISS panel worden afgenomen zijn afkomstig uit verschillende disciplines, zoals sociale wetenschappen, gedragseconomie en de (bio)medische wetenschappen. De data die worden verzameld in het LISS panel worden in eerste instantie opgeleverd aan de opdrachtgever en onderzoekers van de betreffende studie. Na een half jaar worden de data gepubliceerd in het LISS Data Archive en kunnen zo ook door andere onderzoekers worden gebruikt, op voorwaarde dat dit uitsluitend een niet-commercieel, maatschappelijk relevant doel mag dienen.

Alle verzamelde data kunnen eenvoudig worden gekoppeld aan andere data die door de jaren heen zijn verzameld in het LISS panel. Dit betreft een breed scala aan onderzoeken, maar ook de longitudinale data van de LISS Core Study.

Image

Longitudinale kernvragenlijsten: de LISS Core Study

Elk jaar neemt Centerdata acht longitudinale kernvragenlijsten af in het LISS panel. Deze vragenlijsten worden sinds 2007 elk jaar afgenomen en vormen gezamenlijk de LISS Core Study. Door herhaalde metingen van dezelfde set variabelen voor dezelfde personen en huishoudens worden er jaarlijks gegevens verzameld. Zo kan er in de loop van de tijd veranderingen in het leven van mensen, hun reactie op levensgebeurtenissen en de effecten van maatschappelijke veranderingen en beleidsmaatregelen worden gemeten.

De Core Study omvat acht kernvragenlijsten met elk een eigen thema:

 1. Gezondheid
 2. Normen en waarden
 3. Geloof en etniciteit
 4. Vrijetijdsbesteding
 5. Familie en huishouden
 6. Werk en scholing
 7. Persoonlijkheid
 8. Economische situatie: bezittingen, inkomen en huisvesting
Image

Hoe is het panel te gebruiken?

Elke onderzoeker of beleidsmaker kan het LISS panel door middel van een betaalde opdracht gebruiken. De af te nemen vragenlijst of het experiment dient wel aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Wij hechten veel waarde aan de wetenschappelijke kwaliteit van het panel en de langdurige relatie met onze respondenten. Voorgestelde vragen moeten begrijpelijk zijn voor alle respondenten (B1 taalniveau) en mogen voor geen enkele groep beledigend of ongepast zijn. Er kan gebruik worden gemaakt van het gehele LISS panel, maar ook willekeurige (deel)steekproeven kunnen worden getrokken of specifieke doelgroepen kunnen worden geselecteerd. Er is in principe geen vereiste of absoluut limiet met betrekking tot de lengte van de vragenlijst, al wordt het afnemen van erg lange vragenlijsten niet aangeraden. Zo nodig kunnen we hierin adviseren.

Image

Onze werkwijze

Als u graag gebruik wilt maken van het LISS panel, stuurt u dan een e-mail naar Boukje Cuelenaere (boukje.cuelenaere@centerdata.nl), hoofd afdeling Survey Onderzoek. We verzoeken u de volgende specificaties in uw e-mail te vermelden:

 • Gewenste steekproefomvang
 • De steekproefsamenstelling
 • Gewenste timing van het veldwerk
 • Betreft het een enkele meting of herhaalde metingen
 • Inhoud van de vragen (of een conceptvragenlijst)

We hebben jarenlange ervaring met (online) survey design en beschikken over verschillende onderzoeksdisciplines binnen de organisatie. We kunnen u dan ook goed adviseren bij het vormgeven van het onderzoek of experiment mocht het onderzoek daar om vragen.

Een prijsopgave en een specificatie van het benodigde budget wordt spoedig na ontvangst van een aanvraag toegezonden. Wanneer het benodigde budget is goedgekeurd door de onderzoeker(s), bereiden we in nauwe samenwerking met de betrokken onderzoeker(s) het veldwerk voor. De data worden binnen een maand na afronding van het veldwerk of, bij complexe data, binnen een onderling overeengekomen termijn aan de onderzoeker geleverd. Omdat we ernaar streven om data uit het LISS panel toegankelijk te houden voor de wetenschappelijke gemeenschap (na goedkeuring van de onderzoeker), komen de data in principe na twaalf maanden beschikbaar via het LISS Data Archive.

Meer weten? Neem contact op.

Ontmoet ons gehele team
drs. Boukje Cuelenaere
drs. Boukje Cuelenaere
Hoofd afdeling Survey Onderzoek
Joris Mulder MSc
Joris Mulder MSc
LISS coördinator/ Senior survey onderzoeker
Josette Janssen
Josette Janssen
Panelbeheer - LISS panel & Centerpanel

Ook interessant om te bekijken

Binnen allerlei werkvelden hebben we jarenlange ervaring. In welk werkveld kunnen wij bijdragen?