Ramingen en prognosemodellen

Image

Voorspellen

Sommige zaken zijn voorspelbaar: voorraad raakt op, mensen worden ouder en belastingen zullen nog wel even blijven bestaan.

In andere gevallen is het opstellen van een goede prognose een stuk lastiger of soms zelfs onmogelijk. In de lastige gevallen zetten we graag onze tanden om tot bruikbare uitkomsten te komen.

Image

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Bij grote hoeveelheden data, met deels verborgen of complexe onderlinge verbanden, heeft het zin om na te denken over modellen waarmee die verbanden geschat kunnen worden. Wij beschikken over een aantal specialisten op het gebied van econometrie en data science die het een uitdaging vinden om het uiterste uit de gegevens te halen, zonder daarbij de toepasbaarheid uit het oog te verliezen. Door extrapolaties van het verleden komen we vervolgens met een model tot prognoses, die als doel hebben beleid(svoorbereiding) te ondersteunen.

In sommige gevallen kan het echter ook zinvol zijn om juist de minst complexe oplossing te kiezen. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarbij draagvlak gecreëerd moet worden en de gekozen oplossing zo transparant mogelijk moet zijn. Dit zijn afwegingen waarin we graag meedenken om tot een zo bruikbaar mogelijke oplossing te komen.

Image

Zelf prognoses opstellen

Prognoses zijn altijd omgeven met onzekerheden, daar moeten we eerlijk over te zijn. In de praktijk heeft men echter vaak juist behoefte aan één uitkomst om een heldere boodschap te kunnen brengen. Veelal wordt dit opgelost door met scenario’s te werken. We kunnen de omvang van onzekerheden echter ook met statistische kennis kwantificeren.

Desgewenst bouwen wij ook gebruikersvriendelijke programmatuur waarmee door de gebruiker zelf prognoses opgesteld kunnen worden.

Voorbeeldprojecten

  • EUROMOD is een EU-breed microsimulatiemodel dat per land belastingen, sociale premies en uitkeringen modelleert.
  • Planmirror
  • Mirror

Meer weten? Neem contact op.

Ontmoet het gehele team
dr. Hendri Adriaens
dr. Hendri Adriaens
Senior onderzoeker
dr. Klaas de Vos
dr. Klaas de Vos
Senior onderzoeker