EUROMOD is een EU-breed microsimulatiemodel dat per land belastingen, sociale premies en uitkeringen modelleert. Het biedt onderzoekers de mogelijkheid op vergelijkbare wijze de effecten van belastingen, premies en uitkeringen op de inkomens van huishoudens te berekenen. Elk jaar worden de laatste veranderingen in het stelsel van elk land in het model verwerkt.

Het project wordt gecoördineerd door het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie in Sevilla. Centerdata levert de input voor Nederland.