Duurzaamheid

Image

Onderzoek naar duurzaam gedrag

Veel Nederlanders maken zich zorgen om problemen als klimaatverandering, vervuiling, en de groeiende afvalberg. Ze vinden het belangrijk om het milieu te beschermen. Maar dit vertaalt zich niet altijd in duurzaam gedrag. Om ervoor te zorgen dat mensen duurzamere keuzes maken, moeten zij eerst weten welke keuzes duurzaam zijn. Maar dit is niet altijd makkelijk te achterhalen. Daarnaast wegen andere factoren, zoals kosten en gemak, op het moment van keuze toch vaak zwaarder en is het niet eenvoudig om gewoontegedrag te doorbreken.

Hoe kunnen we mensen stimuleren om toch duurzamere keuzes te maken? Hoe en op welk moment kunnen we consumenten het beste informeren over duurzaam gedrag? En hoe kunnen we hen motiveren tot duurzame gedragsverandering? Wij helpen graag bij het beantwoorden van dit soort vragen.

Image

Waarom samenwerken met Centerdata?

Vanuit onze uitgebreide expertise op het gebied van duurzaamheid en gedragsverandering denken wij mee over mogelijke oplossingen voor uw duurzaamheidsvraagstuk en kiezen wij de best passende onderzoeksmethode(n) om de effectiviteit hiervan te meten.

Wij hebben ruime ervaring met onderzoek naar gedragsverandering. Denk daarbij aan het stimuleren van keuzes voor milieuvriendelijkere productalternatieven, het verminderen van voedselverspilling, en het tegengaan van vervuilingsgedrag.

Onze projecten dragen onder andere bij aan duidelijkere en transparantere duurzaamheidsinformatie voor consumenten. Voor de Europese Commissie onderzochten wij bijvoorbeeld of gestandaardiseerde informatie over de milieuvoetafdruk van producten consumenten aanzet tot duurzamere productkeuzes. En hoe dergelijke informatie dan het beste vormgegeven kan worden. Ook ontwikkelden wij de nieuwe EU energielabels.

Persoon met tablet: voorbeeld van online financieel gedrag

Hoe gaan wij te werk?

Een onderzoek begint voor ons altijd met het goed begrijpen van een probleem. Immers, om tot zo goed mogelijke oplossingen te komen moeten we weten wat mensen ervan weerhoudt of juist drijft om voor een duurzamere optie te gaan in de specifieke situatie.

Vervolgens kiezen we de best passende onderzoeksmethode bij uw vraagstuk. Wij bieden vele mogelijkheden: van experimenten en surveys in ons eigen LISS panel en kwalitatief onderzoek (bijvoorbeeld focusgroepen, diepte-interviews) tot innovatieve dataverzamelingsmethoden en (big) data-analyses of een combinatie. Het onderzoek is altijd maatwerk.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door ervaren (veelal gepromoveerde) onderzoekers die niet alleen inzichten putten uit wetenschappelijke literatuur maar daar ook zelf actief aan bijdragen. Ons onderzoek heeft wetenschappelijke diepgang én is praktijkgericht. We presenteren onze onderzoeksresultaten op een toegankelijke manier en vertalen deze naar concrete (beleids)aanbevelingen waar u direct mee aan de slag kunt.

Meer weten? Neem contact op.

Over ons
dr. Millie Elsen
dr. Millie Elsen
Senior onderzoeker
dr. Roxanne van Giesen
dr. Roxanne van Giesen
Senior onderzoeker
dr. Lieke Heil
dr. Lieke Heil
Senior onderzoeker

Wat leverde ons onderzoek naar duurzaam gedrag op?

Een greep uit de resultaten:

  • Sinds maart 2021 zijn de nieuwe EU energielabels voor huishoudelijke en elektronische apparaten die wij voor de Europese Commissie (DG Energy, DG Environment) ontwikkelden in alle EU-landen in de winkels te vinden.
  • Ons grootschalige Europese onderzoek naar manieren om consumenten te informeren over de milieuvoetafdruk van producten gaf de Europese Commissie (DG Environment) belangrijke input voor verdere ontwikkeling van Europees beleid op dit gebied.
  • We ontwikkelden effectieve interventies voor gedragsverandering om voedselverspilling tegen te gaan. Zo zorgden onze interventies ervoor dat de aankopen van suboptimale groente en fruit met 40% stegen, zonder dat we de prijzen van deze producten hoefden te verlagen. Onze campagne gericht op het verminderen van “datumduiken” – de neiging van consumenten om achter in het productschap te duiken voor een langer houdbaar product – leidde tot 50% minder datumduikgedrag.
  • Voor de Europese Commissie (DG Environment) onderzochten wij of labels op wegwerpproducten die plastic bevatten ervoor zorgen dat consumenten deze producten vaker op de juiste manier weggooien, en hoe zo’n label dan het beste kan worden vormgegeven. Sinds juli 2021 is dit label te vinden zijn op alle verpakkingen van vochtige doekjes, maandverband, tampons, sigaretten en wegwerpbekertjes die in de EU verkocht worden.