Beleidsonderzoek & Analyse

dr. Roxanne van Giesen

Senior onderzoeker

In contact komen met Roxanne van Giesen?

Mail of bel, wij horen het graag.

Over Roxanne van Giesen

Roxanne werkt als onderzoeker bij de unit Consumentenonderzoek van de afdeling Beleidsonderzoek & Analyse. Ze is als onderzoeker en projectleider betrokken bij diverse projecten op het gebied van consumentengedrag. Centraal staat de vraag hoe consumenten beslissingen nemen en keuzes maken. Roxanne heeft diverse projecten voor de Europese Commissie uitgevoerd en voor verschillende Ministeries en bedrijven. Bijvoorbeeld, hoe gedragsinterventies zorgen voor duurzame voedselkeuzes en energiebesparingen. Roxanne heeft veel ervaring met survey, experimenteel, eye-tracking en longitudinaal onderzoek en bijbehorende statistische technieken.

Roxanne studeerde in 2010 af in de Research Master Sociale en Gedragswetenschappen aan Tilburg University (sociale en economische psychologie). Na haar studie is ze promotieonderzoek gaan doen bij de Wageningen Universiteit naar attituden van consumenten ten aanzien van onbekende dingen, zoals nanotechnologie. Tijdens haar promotie-traject heeft ze zich verder gespecialiseerd in consumentengedrag en besliskunde.

Digitale vaardigheden van Nederlanders
Wetenschappelijk rapport 2023

Digitale vaardigheden van Nederlanders

Een jaar Wet open overheid (Woo): Hoe doet de overheid het volgens journalisten?
Wetenschappelijk rapport 2023

Een jaar Wet open overheid (Woo): Hoe doet de overheid het volgens journalisten?

Herkenning van overheidswebsites: helpt een uniforme domeinnaamextensie?
Wetenschappelijk rapport 2023

Herkenning van overheidswebsites: helpt een uniforme domeinnaamextensie?

Meer uren werken stimuleren met een meerurenbonus en andere maatregelen: evaluatie van een kopgroep van schoolbesturen in het primair onderwijs
Wetenschappelijk rapport 2023

Meer uren werken stimuleren met een meerurenbonus en andere maatregelen: evaluatie van een kopgroep van schoolbesturen in het primair onderwijs

Marktonderzoek Eiersector onder afnemers
Wetenschappelijk rapport 2022

Marktonderzoek Eiersector onder afnemers

Marktonderzoek Eiersector onder leghenhouders
Wetenschappelijk rapport 2022

Marktonderzoek Eiersector onder leghenhouders