Onderzoek
naar mens en maatschappij

Centerdata is een non-profit onderzoeksinstituut in Tilburg. Wij werken sinds 1996 aan wetenschappelijk, maatschappelijk en beleidsrelevant onderzoek. 

In welk werkveld kunnen wij bijdragen?

Zowel onderzoekers als beleidsmakers kunnen bij ons terecht. Voor kwantitatief, maar ook voor kwalitatief onderzoek. Wij ondersteunen u in elke fase van het onderzoek: van methodeontwikkeling, software-ontwikkeling en dataverzameling tot aan analyse, rapportage en disseminatie. 

Er is veel mogelijk op het gebied van data science

We hebben een matching tool ontwikkeld die zoekt naar ‘overstapberoepen’ op basis van de gewenste skillset. Mensen die werken in zogeheten krimpberoepen hebben vaak vaardigheden en expertise in huis die uitstekend van pas kunnen komen in beroepen waar juist een tekort is aan goed personeel. Meer weten over data science?

Wat vinden wij belangrijk?

Icon

Kennis delen en samenwerken

Centerdata is een inspirerende, flexibele en dienstverlenende organisatie die transparant werkt, kennis deelt en, in de werkvelden waarop wij actief zijn, samenwerking zoekt met andere partijen.

Icon

Wij zijn uw vanzelfsprekende partner

Binnen het (inter)nationale veld van wetenschap en overheid willen we uw vanzelfsprekende partner zijn als het gaat om innovatieve dataverzameling, informatiesystemen voor onderzoeksdata en toegepast sociaaleconomisch beleidsonderzoek.

Icon

Uw wensen centraal

Bij ons staan hoge kwaliteit, bruikbaarheid voor, en wensen van de opdrachtgever centraal.

Onderzoek naar burgerforum: meer inspraak van Nederlanders in politiek debat?

Onderzoek naar burgerforum: meer inspraak van Nederlanders in politiek debat?

Slachtoffers vinden moeilijker professionele hulp dan niet-slachtoffers met dezelfde problemen

Slachtoffers vinden moeilijker professionele hulp dan niet-slachtoffers met dezelfde problemen

Weinig kennis over provinciale en waterschapspolitiek

Weinig kennis over provinciale en waterschapspolitiek

Wist u dat…

We op 20 december van dit jaar al 25 jaar bestaan, en dat we dat niet ongemerkt voorbij laten gaan?

We al bijna 20 jaar een bijdrage leveren aan het Europese SHARE project?

Een derde van alle medewerkers gepromoveerd is?

Ons LISS Data Archief sinds begin 2021 meer dan 5.000 geregistreerde gebruikers telt?

Expertises

Voordat we beginnen met een onderzoek, willen we eerst een aantal zaken met u afstemmen in een oriënterend gesprek. Vaak zetten wij voor een onderzoeksproject meerdere van onze expertises in. De lijntjes zijn kort.

Snel naar

Het LISS panel is bij uitstek geschikt voor onderzoek waar een goede vertegenwoordiging van de Nederlandse bevolking van groot belang is. 

Bij Centerdata is het mogelijk om aan de hand van online dataverzameling vragen uit te zetten bij deelnemers uit een specifieke doelgroep.