Digitalisering

Onderzoeker voert analyses uit op het gebied van digitalisering

De impact van digitalisering

De digitale revolutie raakt de gehele samenleving. Het beïnvloedt de manier waarop we leren, wonen, werken, leven. Hoe we contact met elkaar onderhouden, hoe we processen inrichten, hoe we winkelen, hoe we onze bankzaken regelen. Kortom: digitalisering heeft impact op ons persoonlijke leven. Dit neemt alleen maar toe, denk bijvoorbeeld maar aan machines die steeds slimmer worden en de werking van zelflerende algoritmes.

De laatste jaren hebben we bij Centerdata op diverse terreinen en voor meerdere opdrachtgevers onderzoek uitgevoerd naar digitalisering. Ons team van data science specialisten is thuis in de wereld van artificial intelligence, machine learning, deep learning, process mining, web scraping, optimal character recognition, en meer. En net zo goed spreken we de taal van organisaties waarbij de verkenning van de kansen van digitalisering nog maar net is begonnen.

Voorbeeld van digitalisering: datacenter

Datavolwassenheid en datagedreven beleid

We zien dat meerdere organisaties ambities hebben om stappen te zetten in datavolwassenheid. Het juiste gebruik van data kan een groot strategisch voordeel opleveren.

De meeste (overheids-)organisaties maken gebruik van data, maar zijn niet in staat om alle waardevolle informatie volledig uit te buiten. Vaak worden data gebruikt om de resultaten van bepaalde acties of interventies uit het verleden weer te geven, maar niet om beslissingen en strategieën voor de toekomst van een organisatie richting te geven. Het juiste gebruik van data kan een groot strategisch voordeel opleveren. Daarom is het voor organisaties de moeite waard om zich meer toe te leggen op efficiënt en creatief gebruik van data en zo tot datagedreven en feitengebaseerd beleid te komen.

Ons team heeft meegewerkt aan de pilot ‘Verkenning Data Lab voor gemeenten’ die als een samenwerking tussen VNG/KING en JADS in oktober 2016 is opgestart. Centerdata leverde hiervoor zowel technische ondersteuning als inhoudelijke bijdragen. Ook leidden we het onderzoeksgedeelte van de verkenning, wat we hebben beschreven in een data science maturity scan voor gemeenten.

Greep uit ons werk

Project Smart Start

In Nederland groeien veel kinderen gezond en veilig op. Maar er zijn helaas ook veel kinderen voor wie dat niet geldt. Uit onderzoek weten we ook dat kinderen die opgroeien in gezinnen met een sociaaleconomische achterstand een kans hebben zich minder goed ontwikkelen. Zij leren minder goed, en hebben minder kansen dan hun leeftijdsgenoten in andere gezinnen. In het programma Smart Start willen we door het combineren van data en kennis problemen in wijken eerder signaleren zodat deze voorkomen kunnen worden. Het gebruik van data in het sociaal domein is redelijk onalledaags maar blijkt goed te kunnen werken.

Veranderende arbeidsmarkt door digitalisering

Hoe veranderen organisaties door de komst van de digitale revolutie? Gaan bedrijfsprocessen op de schop? Voor welke beroepen (en vaardigheden) betekent digitalisering een grote verandering? In opdracht van een breed consortium (bestaande uit onder meer het ministerie van SZW en vijf van de Nederlandse topsectoren) liet Centerdata meerdere technieken op het vlak van Natural Language Processing (NLP) los op een grote dataset. Het doel: veranderingen in de vraag naar bepaalde digitale en niet-digitale vaardigheden in kaart brengen.

Gevolgen van digitalisering voor maatschappij

Opdrachtgevers vragen zich af welke gevolgen de digitalisering heeft op diverse aspecten in de maatschappij. Hierover kunnen zij vragen stellen in ons LISS panel, bestaande uit ongeveer 7.500 panelleden uit 5.000 huishoudens. Het panel is een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking, gebaseerd op een random steekproef getrokken door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bezoek de pagina over ons LISS panel om meer te weten te komen over de onderzoeksmogelijkheden.

Tevens komt digitalisering aan bod in het internationaal onderzoeksproject SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) waar wij een bijdrage aan leveren. SHARE richt zich op vergrijzing in Europa. Hoe verandert je leven als je ouder wordt? En wat voor invloed heeft de komst van nieuwe technologieën op de ouder wordende bevolking?

Meer weten? Neem contact op.

Ontmoet ons gehele team
dr. Patricia Prüfer
dr. Patricia Prüfer
Hoofd afdeling Beleidsonderzoek & Analyse