Experimenteel onderzoek

Image

Wat is een experiment?

Wat is het effect van deze (beleids)verandering op keuzegedrag? Wat werkt wel en wat werkt niet om mijn doelgroep te informeren, te activeren, te overtuigen? En waarom? Welke interventie is het meest effectief in het veranderen van attitudes, percepties, gedrag? Experimenteel onderzoek is dé methode om antwoord te geven op dit soort vragen.

In een experiment worden deelnemers willekeurig ingedeeld in groepen. Bij elke groep variëren we slechts één ding – namelijk datgene waarvan we het effect willen weten – alle andere factoren houden we constant. Verschillen in reacties tussen de groepen kunnen dan alleen veroorzaakt worden door wat we gevarieerd hebben. Zo stellen we het causale effect vast.

Image

Waarom samenwerken met Centerdata?

Het opzetten van een experiment lijkt misschien eenvoudig, maar is dat vaak niet. Bij het ontwerpen van een experiment moeten talloze keuzes gemaakt worden die invloed hebben op de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek. Wij zijn specialist op het gebied van experimenteel onderzoek. Bij Centerdata wordt dit onderzoek uitgevoerd door (gepromoveerde) onderzoekers met de kennis, ervaring en het Fingerspitzengefühl dat nodig is voor het ontwerpen en uitvoeren van gedegen experimenten.

Deze experimenten kunnen worden uitgevoerd in ons eigen LISS panel. In onze vragenlijstsoftware is veel mogelijk, van (conjuncte) keuze-experimenten tot speltheoretische experimenten, reactietijdexperimenten en experimenten met keuzeafhankelijke beloningen. Een bijkomend voordeel van het uitvoeren van een experiment in het LISS panel is dat de data van het experiment verrijkt kunnen worden met andere informatie die al over onze panelleden bekend is. Zo kunnen we gemakkelijk inzoomen op specifieke subgroepen– bijvoorbeeld kwetsbare consumenten – en onderzoeken wat binnen deze groepen juist wel en niet werkt, en waarom.

Wat zijn de mogelijkheden?

Centerdata biedt uitgebreide mogelijkheden voor experimenten, zowel in ons eigen online LISS panel als daarbuiten (bijvoorbeeld van veld- en labexperimenten).

  • Online experimenten

In een online experiment bootsen we de omgeving – bijvoorbeeld een winkelomgeving of website – na en bestuderen we effecten van aanpassingen aan die omgeving of andere interventies op reacties van mensen. We meten die reacties door middel van zelfrapportages (bv. vragen over begrip, percepties, attitudes, etc.) of door registraties “achter de schermen”, bijvoorbeeld van klikgedrag of oogbewegingen (eye-tracking).

Online experimenten bieden de mogelijkheid om op een gecontroleerde en kostenefficiënte manier veel varianten te testen (bijvoorbeeld van verschillende typen interventies, verschillende soorten of manieren van presenteren van informatie, etc.). En ook wanneer het praktisch gezien niet mogelijk of heel kostbaar is om interventies in de natuurlijke omgeving te testen, kan online experimenteel onderzoek uitkomst bieden. Een online experiment kan dan bijvoorbeeld helpen om de meeste kansrijke interventies te identificeren voor implementatie of een veldexperiment.

  • Andere soorten experimenten

Naast online experimenten hebben wij ruime ervaring met veld- en labexperimenten. Voor grootschalige Europese experimentele onderzoeken werken wij samen met partners voor dataverzameling. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Meer weten? Neem contact op.

Over ons
dr. Millie Elsen
dr. Millie Elsen
Senior onderzoeker
dr. Roxanne van Giesen
dr. Roxanne van Giesen
Senior onderzoeker
dr. Maartje Elshout
dr. Maartje Elshout
Senior survey onderzoeker
dr. Lieke Heil
dr. Lieke Heil
Onderzoeker

Een greep uit de talloze experimenten die wij uitvoerden

  • Voor de Europese Commissie (DG Environment) onderzochten wij of labels op wegwerpproducten die plastic bevatten (zoals sigaretten, maandverband en vochtige doekjes) ervoor zorgen dat consumenten deze producten vaker op de juiste manier weggooien, en hoe zo’n label dan het beste kan worden vormgegeven. In grootschalige online experimenten in zes EU lidstaten onderzochten we welk soort label het beste begrepen en beoordeeld werd door Europese consumenten. Vervolgens onderzochten we de effectiviteit van dit label in het tegengaan van plastic vervuiling in gecontroleerde veldexperimenten.
  • Voor het Ministerie van Financiën onderzochten wij het effect van de invoering van standaardproducten binnen de markt voor (derde pijler) pensioen op consumentengedrag. In een labexperiment onderzochten we met behulp van oogbewegingsregistratie (eye-tracking) of het zoek- en vergelijkingsgedrag verandert wanneer het productassortiment een standaardproduct bevat (vs. niet). In een gecontroleerd online experiment in het LISS panel, waarin wij de keuzesituatie nabootsten, testten we vervolgens de effecten op keuzegedrag, keuzestress en uitstelgedrag.
  • Voor de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen (SBEB) onderzochten we of het verlagen van de voorkeuzebedragen op het scherm van een geldautomaat een effectieve nudge is om geldopnamebedragen te verlagen. In een veldexperiment vergeleken wij transactiedata van 100 aangepaste geldautomaten met transactiedata van 100 vergelijkbare, niet-aangepaste automaten gedurende de testperiode en drie maanden daarvoor (difference-in-difference techniek).
  • Voor de Europese Commissie (DG Energy en DG Environment) ontwikkelden wij nieuwe EU energielabels voor huishoudelijke en elektronische apparaten. We voerden online experimenten uit onder Europese consumenten in een groot aantal EU lidstaten om inzicht te krijgen in de mate van begrip en evaluatie van verschillende varianten van labelinformatie (bv. pictogrammen).