Partners en opdrachtgevers

Met wie werken we samen?

Onze partners

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Voor wie werken wij zoal?

Onze opdrachtgevers zijn met name wetenschappelijke organisaties, de overheid en non-profit instellingen. 

Nederlandse universiteiten

 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Maastricht University, o.a.
  • ROA
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Rijksuniversiteit Groningen, o.a.
  • NIDI
 • Tilburg University, o.a.
  • Data Science Center Tilburg (DSC/t)
  • Jheronimus Academy of Data Science (JADS)
  • Netspar
  • Tilburg Law School (TLS)
  • Tilburg School of Economics and Management (TISEM)
  • Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB)
  • Tranzo
 • Technische Universiteit Delft
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • Universiteit Leiden
 • Universiteit Twente
 • Universiteit Utrecht
 • Universiteit van Amsterdam, o.a.
  • IViR
 • Vrije Universiteit Amsterdam, o.a.
  • NSCR
 • Wageningen University, o.a.
  • Alterra
  • Wageningen Economic Research

Buitenlandse universiteiten en instituten

 • GESIS, Mannheim
 • Ludwig-Maximilian University Munich
 • Munich Center for the Economics of Aging (MEA)
 • Newcastle University
 • Universität Mannheim
 • Universität St. Gallen
 • Universität Wien
 • University of Califormia at Davis
 • University of Michigan
 • University of Waterloo

Ministeries

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
 • Ministerie van Financiën (Fin)
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Europese Commissie

 • DG Connect
 • DG Energy
 • DG Environment
 • DG Justice & Consumers
 • DG Research & Innovation

Planbureaus en overheidsorganisaties

 • Autoriteit Consument en Markt (ACM)
 • Autoriteit Financiële Markten (AFM)
 • Brabant Kennis
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Centraal Planbureau (CPB)
 • DANS (Data Archiving and Networked Services) – KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen)
 • De Nederlandsche Bank (DNB)
 • Koninklijke Bibliotheek (KB)
 • MBO Raad
 • VO-raad
 • Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
 • Provincie Gelderland
 • Provincie Noord-Brabant
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
 • Vereniging van Universiteiten (VSNU)
 • Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
 • ZonMW

Onderzoeks- en private instellingen

 • City, University of London
 • ECP | Platform voor de InformatieSamenleving
 • Ekoplaza
 • Fonds Slachtofferhulp
 • Foundation for Auditing Research (FAR)
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Tilburg
 • Integraal Kankercentrum Nederland
 • IPSOS Norway
 • IPSOS Zweden
 • IVA Onderwijs
 • Koraalgroep
 • Milieu Centraal
 • Nederland ICT
 • Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)
 • NVPI
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • NIBUD
 • PriceWaterhouse Coopers (PwC)
 • QDelft
 • Rabobank
 • Royal Marsden Hospital London
 • Slachtofferhulp Nederland (SHN)
 • Sligro
 • Sterk Huis
 • Stichting Bevorderen Efficiënt Betalingsverkeer
 • Stichting CA-ICT
 • Stichting Kiezersonderzoek Nederland
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Werkgevers Schiphol

Snel naar

In diverse sectoren zijn wij actief.

Onze medewerkers hebben verschillende expertises in huis.