Dashboarding

Image

Dashboard als visuele ondersteuning

Dashboards brengen grote hoeveelheden aan data samen tot een overzichtelijk geheel en kunnen zo heldere inzichten bieden die bijdragen aan effectief beleid. Wij ontwikkelen regelmatig dashboards voor opdrachtgevers.

Hieronder ziet u een selectie hiervan.

Let wel: U dient de analystische (statistics) cookies te accepteren om de dashboards te kunnen zien.

IPTO dashboard voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Alle scholen in het voortgezet onderwijs leveren jaarlijks gegevens aan over het aantal lesuren dat per week en per vak op hun school gegeven wordt en over het percentage van die uren dat door bevoegd personeel gegeven wordt. Het Integrale Personeelstelling Onderwijs (IPTO) dashboard geeft deze gegevens uit heel Nederland op een overzichtelijke manier weer.

Pilot KRW Dashboard voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De kwaliteit van het grondwater en water in rivieren, meren en sloten moet beter, ook in Nederland. Daarom is de Kaderrichtlijn Water (KRW) ingevoerd. In een pilotproject ontwikkelden we een dashboard om de waterkwaliteit van een aantal oppervlaktewaterlichamen in Nederland te tonen. De waterkwaliteit is bepaald op basis van beleidsevaluaties en vervolgens door ons gekwantificeerd via een datagedreven methode.
In de toekomst kan het dashboard mogelijk verder ontwikkeld worden om een landelijk overzicht te geven van alle waterlichamen in Nederland en zo de actuele stand van zaken rondom het KRW-programma te laten zien.

LISS data archive

Meer weten? Neem contact op.

Ontmoet het gehele team
dr. João Guimarães
dr. João Guimarães
Data scientist
dr. Seyit Höcük
dr. Seyit Höcük
Senior data scientist
drs. Maarten Streefkerk
drs. Maarten Streefkerk
Survey onderzoeker
drs. Marcia den Uijl
drs. Marcia den Uijl
Plv. hoofd afdeling Beleidsonderzoek & Analyse / Senior data scientist