Data Science

drs. Marcia den Uijl

Plv. hoofd afdeling Beleidsonderzoek & Analyse / Senior data scientist

In contact komen met Marcia den Uijl?

Mail of bel, wij horen het graag.

Over Marcia den Uijl

Marcia werkt sinds 2015 bij Centerdata en is sinds eind 2018 senior data scientist bij de afdeling Data Science. Ze heeft een studie Econometrie afgerond aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na haar studie heeft ze ruim tien jaar ervaring opgebouwd in het ontwikkelen van software, waaronder software voor rekenmodellen en business intelligence.

Bij Centerdata is ze onder meer betrokken geweest bij Mirror, het prognosemodel voor de onderwijsarbeidsmarkt, en de Loopbaanmonitor, die zich richt op de arbeidsmarktsituatie van pas afgestudeerde leraren. Daarnaast heeft ze meegewerkt aan het arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren; met (NLP-)analyses van vacatureteksten en het berekenen van optimale beroepsovergangen. Voor diverse andere projecten past ze NLP-technieken toe waaronder sentimentanalyse en topic modeling. Ze is in staat analyses uit te voeren op een breed scala van databronnen, van microdata van het CBS (ze beschikt over een autorisatie) tot Twitter-data en web scraping.

AI-handleiding en stappenplan voor de casus bijstand van gemeente Den Haag
Wetenschappelijk rapport 2020

AI-handleiding en stappenplan voor de casus bijstand van gemeente Den Haag

Arbeidsmarktonderzoek met topsectoren: Centerdata
Wetenschappelijk rapport 2019

Arbeidsmarktonderzoek met topsectoren: Centerdata

IPTO: vakken en bevoegdheden peildatum 1 oktober 2015
Wetenschappelijk rapport 2017

IPTO: vakken en bevoegdheden peildatum 1 oktober 2015

Loopbaanmonitor Onderwijs, Microdata: 2006-2013. Enquête: 2014-2015
Wetenschappelijk rapport 2015

Loopbaanmonitor Onderwijs, Microdata: 2006-2013. Enquête: 2014-2015

De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2015-2025, update oktober 2015
Wetenschappelijk rapport 2015

De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2015-2025, update oktober 2015

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020, regio Flevoland
Wetenschappelijk rapport 2015

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020, regio Flevoland