Onderwijs

Image

Onderzoek: van ministeries tot scholen

Kwaliteit en kwantiteit zijn kernwoorden als het gaat om onderwijsbeleid. Centerdata helpt om deze grootheden inzichtelijk te maken.

Zijn er in de toekomst voldoende leerkrachten om aan de vraag te voldoen? En wat kosten deze leerkrachten? Waar komen pas afgestudeerde leraren terecht? Deze, en vele andere vragen, houden spelers als het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), sectorraden, onderwijsbonden en schoolbesturen bezig.

Image

Wat doen wij op het gebied van onderwijs?

We voeren een groot aantal projecten uit op dit gebied, variërend van het houden van interviews, literatuuronderzoek, opzetten en afnemen van enquêtes, data-analyse, bouw van complexe econometrische (prognose) modellen en het ontsluiten van data via een interactieve website.

Persoon met tablet: voorbeeld van online financieel gedrag

Hoe gaan we te werk?

In veel gevallen kiezen we in overleg voor een onderzoeksaanpak die bestaat uit meerdere van deze methoden. Dit om alle relevante aspecten boven de tafel te krijgen en de problematiek van meerdere kanten te belichten.

De onderzoeksresultaten worden vaak gepresenteerd in de vorm van een rapport met een eindpresentatie, maar soms volstaat het opleveren van een dataset, een spreadsheet, of heeft het eindresultaat de vorm van een softwareproduct zoals een website of een programma.

Meer weten? Neem contact op.

dr. Hendri Adriaens
dr. Hendri Adriaens
Senior onderzoeker
dr. Klaas de Vos
dr. Klaas de Vos
Senior onderzoeker
drs. Astrid Vloet
drs. Astrid Vloet
Onderzoeker