Beleidsonderzoek & Analyse

dr. Hendri Adriaens

Senior onderzoeker

In contact komen met Hendri Adriaens?

Mail of bel, wij horen het graag.

Over Hendri Adriaens

Hendri werkt voor diverse projecten op het gebied van beleids- en toegepast econometrisch onderzoek en softwareontwikkeling. Hij ontwikkelt software voor Mirror, het prognosemodel voor de onderwijsarbeidsmarkt. Bijvoorbeeld de Rekentool voor de functiemix in het Voortgezet onderwijs, Planmirror en Zorgprognose zijn mede door Hendri ontwikkeld. Daarnaast houdt hij zich vaak bezig met vraagstukken rond de bekostiging in het onderwijs.

Hendri is cum laude afgestudeerd als econometrist aan de Universiteit van Tilburg en is daar in 2008 ook gepromoveerd op het proefschrift met de titel “Financial Markets with Data-Driven Investment Decisions”.

Onderwijs arbeidsmarktramingen
Personeelstekorten voortgezet onderwijs – peildatum 1 oktober 2022 – pilot
Wetenschappelijk rapport 2023

Personeelstekorten voortgezet onderwijs – peildatum 1 oktober 2022 – pilot

Tekorten aan schoolleiding in het primair onderwijs – peildatum 1 oktober 2022
Wetenschappelijk rapport 2023

Tekorten aan schoolleiding in het primair onderwijs – peildatum 1 oktober 2022

Personeelstekorten primair onderwijs – peildatum 1 oktober 2022
Wetenschappelijk rapport 2022

Personeelstekorten primair onderwijs – peildatum 1 oktober 2022

Historische formatie- en stroomgegevens voortgezet onderwijs
Wetenschappelijk rapport 2022

Historische formatie- en stroomgegevens voortgezet onderwijs

Historische formatie- en stroomgegevens primair onderwijs
Wetenschappelijk rapport 2022

Historische formatie- en stroomgegevens primair onderwijs

Historische formatie- en stroomgegevens middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Wetenschappelijk rapport 2022

Historische formatie- en stroomgegevens middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie