Beleidsonderzoek & Analyse

dr. Hendri Adriaens

Senior onderzoeker

In contact komen met Hendri Adriaens?

Mail of bel, wij horen het graag.

Over Hendri Adriaens

Hendri werkt voor diverse projecten op het gebied van beleids- en toegepast econometrisch onderzoek en softwareontwikkeling. Hij ontwikkelt software voor Mirror, het prognosemodel voor de onderwijsarbeidsmarkt. Bijvoorbeeld de Rekentool voor de functiemix in het Voortgezet onderwijs, Planmirror en Zorgprognose zijn mede door Hendri ontwikkeld. Daarnaast houdt hij zich vaak bezig met vraagstukken rond de bekostiging in het onderwijs.

Hendri is cum laude afgestudeerd als econometrist aan de Universiteit van Tilburg en is daar in 2008 ook gepromoveerd op het proefschrift met de titel “Financial Markets with Data-Driven Investment Decisions”.

Onderwijs arbeidsmarktramingen
Arbeidsmarktramingen RAP-regio Friesland 2022-2027
Wetenschappelijk rapport 2023

Arbeidsmarktramingen RAP-regio Friesland 2022-2027

De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2023-2033
Wetenschappelijk rapport 2023

De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2023-2033

De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2023-2028, regio Noord-Holland (onderdeel van een 14-delige reeks)
Wetenschappelijk rapport 2023

De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2023-2028, regio Noord-Holland (onderdeel van een 14-delige reeks)

De arbeidsmarkt voor leraren voortgezet onderwijs 2023-2028, regio Noord-Holland (onderdeel van een 14-delige reeks)
Wetenschappelijk rapport 2023

De arbeidsmarkt voor leraren voortgezet onderwijs 2023-2028, regio Noord-Holland (onderdeel van een 14-delige reeks)

Personeelstekorten primair onderwijs – peildatum 1 oktober 2023
Wetenschappelijk rapport 2023

Personeelstekorten primair onderwijs – peildatum 1 oktober 2023

Personeelstekorten voortgezet onderwijs – peildatum 1 oktober 2023
Wetenschappelijk rapport 2023

Personeelstekorten voortgezet onderwijs – peildatum 1 oktober 2023