Beleidsonderzoek & Analyse

dr. Hendri Adriaens

Senior onderzoeker

In contact komen met Hendri Adriaens?

Mail of bel, wij horen het graag.

Over Hendri Adriaens

Hendri werkt voor diverse projecten op het gebied van beleids- en toegepast econometrisch onderzoek en softwareontwikkeling. Hij ontwikkelt software voor Mirror, het prognosemodel voor de onderwijsarbeidsmarkt. Bijvoorbeeld de Rekentool voor de functiemix in het Voortgezet onderwijs, Planmirror en Zorgprognose zijn mede door Hendri ontwikkeld. Daarnaast houdt hij zich vaak bezig met vraagstukken rond de bekostiging in het onderwijs.

Hendri is cum laude afgestudeerd als econometrist aan de Universiteit van Tilburg en is daar in 2008 ook gepromoveerd op het proefschrift met de titel “Financial Markets with Data-Driven Investment Decisions”.

Regionale rapporten arbeidsmarktramingen
Planmirror
IPTO: vakken en bevoegdheden peildatum 1 oktober 2015
Wetenschappelijk rapport 2017

IPTO: vakken en bevoegdheden peildatum 1 oktober 2015

De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2015-2025, update oktober 2015
Wetenschappelijk rapport 2015

De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2015-2025, update oktober 2015

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020, regio Flevoland
Wetenschappelijk rapport 2015

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020, regio Flevoland

Toekomstige lerarentekorten in het voortgezet onderwijs
Artikel in tijdschrift 2014

Toekomstige lerarentekorten in het voortgezet onderwijs

De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel 2013-2025
Wetenschappelijk rapport 2013

De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel 2013-2025

Balans van de onderwijsarbeidsmarkt
Artikel in tijdschrift 2011

Balans van de onderwijsarbeidsmarkt