Voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt Centerdata jaarlijks arbeidsmarktramingen op voor het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De arbeidsmarktramingen geven onder meer inzicht in vraag en aanbod van leraren, directie en ondersteunend personeel in de betreffende onderwijssectoren over een periode van 10 tot 15 jaar. Wij ontwikkelden hiervoor een microsimulatiemodel, Mirror (Microsimulatie Rekenmodel Regionale Onderwijs Ramingen). Een belangrijk voordeel van microsimulatie is dat op elk gewenst aggregatieniveau uitspraken gedaan kunnen worden. Dat betekent niet alleen op geografisch niveau, maar bijvoorbeeld ook op het niveau van schoolbesturen. Dat vergroot de toepassingsmogelijkheden van het model.

Mogelijkheden Mirror

Naast zicht op vraag en aanbod geeft Mirror inzicht in details over de personele lasten op persoonsniveau (inclusief werkgeverslasten). Daarnaast heeft Mirror een module over bekostiging van scholen en kan worden ingezoomd op vakniveau. Dit biedt een gedetailleerd beeld van toekomstige knelpunten in zowel personeel als financi├źn.

Toepassing Mirror

Mirror wordt door en voor OCW veelvuldig gebruikt bij beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie. Daarnaast is Mirror het rekenmodel achter www.planmirror.nl, een website waarmee scholen en regionale platforms in het onderwijs zelf arbeidsmarktramingen kunnen maken en inzicht kunnen krijgen in te verwachten kosten en bekostiging.

Bekijk de rapporten met betrekking tot de arbeidsmarktramingen op Mirrorpedia.