Centerdata brengt voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de actuele personeelstekorten in het primair onderwijs in beeld. Met landelijke cijfers over actuele personeelstekorten in het primair onderwijs (po) kan het beleid om deze tekorten tegen te gaan verder verbeterd worden.

De meting vindt plaats door middel van een online vragenlijst onder ongeveer 7.000 scholen. Op deze manier worden de actuele personeelstekorten in het gehele primair onderwijs gemeten.

De meting is ontwikkeld door Centerdata in samenwerking met de schoolbesturen en gemeenten in de G5 en de PO-raad. Er wordt niet alleen gekeken naar openstaande vacatures, maar ook naar verborgen tekorten. Verborgen tekorten betreffen een ongewenste situatie, zoals bijvoorbeeld de inzet van onbevoegde leraren, samenvoegen van klassen, et cetera.

Geluiden uit de praktijk benadrukken het belang van het onderzoek. Jakolien Kraeima van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs zegt hierover in een interview: “Deze meetmethode maakt duidelijk hoe het écht gesteld is met het onderwijs, hoezeer de kwaliteit onder druk staat en wat we vragen van onze mensen. Een probleem dat niet alleen de sector aangaat, maar onze hele maatschappij.”

De rapportages die Centerdata hierover opstelt worden aan de Tweede Kamer verstuurd. De resultaten geven mede door de hoge respons een goed beeld van de werkelijke omvang van de tekorten en in welke regio’s deze zich meer of minder voordoen. Er wordt naar gestreefd om het landelijke onderzoek jaarlijks te herhalen. De resultaten worden ook gebruikt om de jaarlijkse arbeidsmarktramingen voor het onderwijs te verbeteren.

Wilt u meer weten? Bekijk dan de rapporten op Mirrorpedia.