Survey Onderzoek

dr. Maartje Elshout

Senior survey onderzoeker

In contact komen met Maartje Elshout?

Mail of bel, wij horen het graag.

Over Maartje Elshout

Maartje is senior onderzoeker Survey- en Consumentenonderzoek. Ze ontwikkelt en programmeert vragenlijstonderzoek en experimenteel onderzoek, verzorgt online dataverzameling (in het LISS panel en daarbuiten), analyseert de data en rapporteert over de onderzoeksresultaten. Ze heeft een groot aantal onderzoeksprojecten uitgevoerd voor ministeries, universiteiten en de Europese Commissie.

Maartje rondde de tweejarige Research Master of Social and Behavioural Sciences cum laude af (2010) en promoveerde aansluitend in de Psychologie aan Tilburg University. Haar proefschrift, getiteld “Vengeance”, richtte zich op het identificeren van centrale kenmerken van wraak. Tijdens haar studie werkte Maartje als tutor, onderzoeksassistent, studentassistent en labcoördinator. Na haar promotie werkte ze als docent aan de TU/e binnen de groep Human-Technology Interaction. Als docent gaf ze verschillende vakken, waaronder Behavioural Research Methods, Advanced Social Psychology, and Advanced Consumer Behaviour.

Maartje publiceert haar werk in internationale tijdschriften.

Personeelstekorten in het primair onderwijs
Personeelstekorten primair onderwijs: peildatum 1 oktober 2022
Wetenschappelijk rapport 2022

Personeelstekorten primair onderwijs: peildatum 1 oktober 2022

Rapport ACM vervolgvragenlijst n.a.v. de voorgenomen overname van Iddink Holding door Sanoma Learning: Vragenlijst afgenomen onder scholen in het voortgezet onderwijs.
Wetenschappelijk rapport 2021

Rapport ACM vervolgvragenlijst n.a.v. de voorgenomen overname van Iddink Holding door Sanoma Learning: Vragenlijst afgenomen onder scholen in het voortgezet onderwijs.

Rapport Onderzoek Overname Sierteeltvervoerders: Vragenlijst afgenomen onder vervoerders van sierteeltproducten.
Wetenschappelijk rapport 2021

Rapport Onderzoek Overname Sierteeltvervoerders: Vragenlijst afgenomen onder vervoerders van sierteeltproducten.

Rapport Onderzoek Overname Sierteeltvervoerders: Vragenlijst afgenomen onder kwekers van sierteeltproducten.
Wetenschappelijk rapport 2021

Rapport Onderzoek Overname Sierteeltvervoerders: Vragenlijst afgenomen onder kwekers van sierteeltproducten.

Rapport Onderzoek Overname Sierteeltvervoerders: Vragenlijst afgenomen onder kopers van sierteeltproducten.
Wetenschappelijk rapport 2021

Rapport Onderzoek Overname Sierteeltvervoerders: Vragenlijst afgenomen onder kopers van sierteeltproducten.

Personeelstekorten primair onderwijs: peildatum 1 februari 2021
Wetenschappelijk rapport 2021

Personeelstekorten primair onderwijs: peildatum 1 februari 2021