Survey Onderzoek

dr. Maartje Elshout

Senior survey onderzoeker

In contact komen met Maartje Elshout?

Mail of bel, wij horen het graag.

Over Maartje Elshout

Maartje is senior onderzoeker Survey- en Consumentenonderzoek. Ze ontwikkelt en programmeert vragenlijstonderzoek en experimenteel onderzoek, verzorgt online dataverzameling (in het LISS panel en daarbuiten), analyseert de data en rapporteert over de onderzoeksresultaten. Ze heeft een groot aantal onderzoeksprojecten uitgevoerd voor ministeries, universiteiten en de Europese Commissie.

Maartje rondde de tweejarige Research Master of Social and Behavioural Sciences cum laude af (2010) en promoveerde aansluitend in de Psychologie aan Tilburg University. Haar proefschrift, getiteld “Vengeance”, richtte zich op het identificeren van centrale kenmerken van wraak. Tijdens haar studie werkte Maartje als tutor, onderzoeksassistent, studentassistent en labcoördinator. Na haar promotie werkte ze als docent aan de TU/e binnen de groep Human-Technology Interaction. Als docent gaf ze verschillende vakken, waaronder Behavioural Research Methods, Advanced Social Psychology, and Advanced Consumer Behaviour.

Maartje publiceert haar werk in internationale tijdschriften.

Evaluatie EU consumenten- en marketingwetgeving
Real-life revenge may not effectively deter norm violations
Artikel in tijdschrift 2019

Real-life revenge may not effectively deter norm violations

Rapport ACM vragenlijst n.a.v. de voorgenomen fusie tussen Sanoma Learning en Iddink Holding: Vragenlijst afgenomen onder scholen in het voortgezet onderwijs.
Wetenschappelijk rapport 2019

Rapport ACM vragenlijst n.a.v. de voorgenomen fusie tussen Sanoma Learning en Iddink Holding: Vragenlijst afgenomen onder scholen in het voortgezet onderwijs.

Rapport consumentenonderzoek eerstelijns Mondzorg in opdracht van het Capaciteitsorgaan: Vragenlijst afgenomen in het representatieve LISS panel.
Wetenschappelijk rapport 2019

Rapport consumentenonderzoek eerstelijns Mondzorg in opdracht van het Capaciteitsorgaan: Vragenlijst afgenomen in het representatieve LISS panel.

Welke interventies zorgen voor (meer) bewust keuzegedrag onder inerte verzekerden?
Wetenschappelijk rapport 2018

Welke interventies zorgen voor (meer) bewust keuzegedrag onder inerte verzekerden?

Study on the impact on consumer understanding and purchase decisions of energy labels for lighting products. Report for the European Commission.
Wetenschappelijk rapport 2018

Study on the impact on consumer understanding and purchase decisions of energy labels for lighting products. Report for the European Commission.

The labelling effect of child benefit: Study on the effects of the labelling of child benefit on parents’ expenditures.
Wetenschappelijk rapport 2018

The labelling effect of child benefit: Study on the effects of the labelling of child benefit on parents’ expenditures.