Survey Onderzoek

dr. Maartje Elshout

Senior survey onderzoeker

In contact komen met Maartje Elshout?

Mail of bel, wij horen het graag.

Over Maartje Elshout

Maartje is senior onderzoeker Survey- en Consumentenonderzoek. Ze ontwikkelt en programmeert vragenlijstonderzoek en experimenteel onderzoek, verzorgt online dataverzameling (in het LISS panel en daarbuiten), analyseert de data en rapporteert over de onderzoeksresultaten. Ze heeft een groot aantal onderzoeksprojecten uitgevoerd voor ministeries, universiteiten en de Europese Commissie.

Maartje rondde de tweejarige Research Master of Social and Behavioural Sciences cum laude af (2010) en promoveerde aansluitend in de Psychologie aan Tilburg University. Haar proefschrift, getiteld “Vengeance”, richtte zich op het identificeren van centrale kenmerken van wraak. Tijdens haar studie werkte Maartje als tutor, onderzoeksassistent, studentassistent en labcoördinator. Na haar promotie werkte ze als docent aan de TU/e binnen de groep Human-Technology Interaction. Als docent gaf ze verschillende vakken, waaronder Behavioural Research Methods, Advanced Social Psychology, and Advanced Consumer Behaviour.

Maartje publiceert haar werk in internationale tijdschriften.

Personeelstekorten in het primair onderwijs
Rapport Long COVID: Onderzoek uitgevoerd in het LISS panel in opdracht van het Maatschappelijk Impact Team
Wetenschappelijk rapport 2023

Rapport Long COVID: Onderzoek uitgevoerd in het LISS panel in opdracht van het Maatschappelijk Impact Team

Onbekende oorzaak: Achtergronden en aanpak werkgerelateerd verzuim in de kinderopvang
Wetenschappelijk rapport 2023

Onbekende oorzaak: Achtergronden en aanpak werkgerelateerd verzuim in de kinderopvang

Alle leeftijden: Behoud oudere medewerkers in de kinderopvang
Wetenschappelijk rapport 2023

Alle leeftijden: Behoud oudere medewerkers in de kinderopvang

Tekorten aan schoolleiding in het primair onderwijs – peildatum 1 oktober 2022
Wetenschappelijk rapport 2023

Tekorten aan schoolleiding in het primair onderwijs – peildatum 1 oktober 2022

Personeelstekorten voortgezet onderwijs – peildatum 1 oktober 2022 – pilot
Wetenschappelijk rapport 2023

Personeelstekorten voortgezet onderwijs – peildatum 1 oktober 2022 – pilot

De vraag naar financieel advies
Wetenschappelijk rapport 2023

De vraag naar financieel advies