Surveyonderzoek en -ontwikkeling

Image

Surveyonderzoek

Een goede vraag stellen is essentieel voor een betrouwbaar antwoord. En om een goede vraag te kunnen stellen is het van belang dat je weet wat je wilt weten en meten. Alleen dan verzamel je de juiste informatie voor je onderzoeksvraag, krijg je meer inzicht in je vraagstuk en kun je tot antwoorden en oplossingen komen.

Zo is het van belang om geen jargon te gebruiken, een B1 taalniveau toe te passen en waar nodig een toelichting te geven bij vragen en begrippen. De hoeveelheid tekst moet ook in balans zijn: voldoende zodat respondenten de vraag begrijpen, maar ook weer niet teveel zodat men het niet meer wil lezen. Verder dienen vragen neutraal en niet sturend te zijn, is de volgorde van vragen van invloed op antwoordpatronen en is het gebruik van een juiste antwoordschaal van belang.

Het ontwerpen en ontwikkelen van een goede vragenlijst, survey of experiment is een gespecialiseerde vaardigheid waar Centerdata ruime ervaring mee heeft.

Image

Samenwerken met Centerdata

Een team van ervaren surveyonderzoekers en methodologen helpt u graag om uw onderzoeksvraag om te zetten in een concrete vragenlijst of experiment. Met achtergronden in onder andere psychologie, sociologie, datawetenschappen en methoden en technieken van onderzoek beschikken wij over brede en specialistische kennis om u in elke fase van een onderzoeksproces bij te kunnen staan. Dit kan zowel voor het gehele onderzoeksproces zijn (ontwikkelen van een vragenlijst, verzamelen van data, een analyse en een rapportage van de resultaten) als voor een deel daarvan (bijvoorbeeld alleen het verzamelen van de onderzoeksdata). De keuze daarin is geheel aan u.

 

Wat zijn de mogelijkheden?

Een vragenlijst voor uw onderzoek kan worden afgenomen in het LISS panel of onder een bestaande groep respondenten, bijvoorbeeld uw eigen ledenbestand. Een bijkomend voordeel van dataverzameling in het LISS panel is dat de data van uw onderzoek achteraf verrijkt kan worden met andere informatie die al over onze panelleden bekend is.

Voordat een vragenlijst wordt afgenomen bespreken we deze graag eerst met u. We gaan dan in op het doel van uw onderzoek, wat u precies wilt weten en hoe dit het beste onderzocht kan worden. We adviseren u dan graag over het taalniveau in de vragenlijst zodat respondenten de vragen begrijpen en of de vragenlijst ook echt meet wet er gemeten moet worden (validiteit).

Ook als u zelf (nog) geen vragenlijst hebt voor uw onderzoek maar wel een onderzoeksvraag, zijn we u graag van dienst. Met onze expertise op het gebied van vragenlijstontwerp en in-house multidisciplinaire vakkennis ontwikkelen we graag een vragenlijst of experiment voor uw onderzoek. Dit is een iteratief proces, waarbij we stapsgewijs samen met u tot een optimaal meetinstrument komen.

 

Vervolgens wordt de vragenlijst of het experiment geprogrammeerd in onze zelf ontwikkelde survey software. We hebben veel ervaring met kleine en grootschalige vragenlijsten, met soms complexe routing (flow logic), zodat respondenten op een logische route door de vragenlijst worden geleid en alleen die vragen krijgen voorgelegd die voor hen relevant zijn. Technieken als factorial survey design, split ballot experimenten, randomisaties, permutaties en het hergebruik van eerdere gegevens horen bij ons standaard programmeerwerk.

Zodra een vragenlijst is geprogrammeerd kunt u deze testen en zien wat de invulervaring is van de respondent. De testresultaten worden gebruikt om de vragenlijst verder te optimaliseren. Als u en wij tevreden zijn met het resultaat kan de vragenlijst worden afgenomen. We maken gebruik van response design techniek, zodat de vragenlijst op een pc, tablet of smartphone is in te vullen.

Meer weten? Neem contact op.

Over ons
drs. Boukje Cuelenaere
drs. Boukje Cuelenaere
Hoofd afdeling Survey Onderzoek
dr. Miquelle Marchand
dr. Miquelle Marchand
Plv. hoofd afdeling Survey Onderzoek / Senior survey onderzoeker
drs. Marije Oudejans
drs. Marije Oudejans
Senior survey onderzoeker
Suzan Elshout MSc
Suzan Elshout MSc
Coördinator doelgroeponderzoek / Senior survey onderzoeker
Joris Mulder MSc
Joris Mulder MSc
LISS coördinator/ Senior survey onderzoeker

Een greep uit ons werk

  • Voor de VO-raad zijn we aan de slag gegaan met de vragenlijst voor het meten van leerlingtevredenheid en sociale veiligheid op scholen. De bestaande vragenlijst is tegen het licht gehouden en er is onderzocht op welke punten deze vragenlijst verbeterd kon worden. Betrouwbaarheid en validiteit van het meetinstrument stonden hier centraal. Op basis van cognitieve interviews, waarbij leerlingen werd gevraagd wat ze van de vragen vonden, en statistische toetsing en validatie is gekomen tot een verbeterde versie van de vragenlijst. Het meetinstrument wordt nu jaarlijks door de VO-raad ingezet en resultaten zijn beschikbaar op Scholenopdekaart.nl. In een eerder stadium heeft Centerdata ook de vragenlijst voor het meten van oudertevredenheid op een soortgelijke wijze verbeterd.
  • Besturen van pensioenfondsen moeten zich aan de Code pensioenfondsen houden. Om zicht te krijgen op de mate waarin deze Code bijdraagt aan het vertrouwen in de pensioenfondsen heeft Centerdata voor de Monitoringcommissie Code pensioenfondsen onderzoek gedaan onder deelnemers. Voor dit onderzoek heeft Centerdata de vragenlijst ontwikkeld en de dataverzameling, analyse en rapportage verzorgd. Bij het ontwikkelen van de vragenlijst ging het er om een complexe norm als het ware te vertalen naar begrijpelijke taal voor pensioengerechtigden en werkenden die pensioenpremie betalen.