Managementteam Survey Onderzoek

drs. Boukje Cuelenaere

Hoofd afdeling Survey Onderzoek

In contact komen met Boukje Cuelenaere?

Mail of bel, wij horen het graag.

Over Boukje Cuelenaere

Boukje, sociologe, is sinds 2014 hoofd Survey onderzoek bij Centerdata. Zij is eindverantwoordelijke voor het representatieve LISS panel dat door Centerdata beheerd wordt en voor alle online vragenlijsten die aan andere doelgroepen dan het panel worden voorgelegd.

Boukje heeft 30 jaar ervaring met onderzoek op het terrein van arbeid en sociale zekerheid. Daarbij zijn alle actoren onderwerp van haar onderzoek: werknemers en hun huishoudens, werkgevers, uitkeringsgerechtigden en de betrokken professionals bij onder meer UWV en gemeenten. Zij heeft uitgebreide ervaring met onderzoeken waarin kwantitatieve en kwalitatieve methoden gecombineerd worden. In opdracht van het ministerie van SZW leidt zij het onderzoek naar de ervaringen van gemeenten met de Participatiewet. Hierin wordt een meerjarige survey onder gemeenten gecombineerd met casestudies. In de onderzoeken in de representatieve panels van Centerdata is Boukje adviseur voor de financiële vragenlijsten, in het bijzonder over inkomensbestanddelen, pensioenen en actuele beleidsontwikkelingen op deze terreinen.

Naast haar directe onderzoekswerk is Boukje een ervaren projectmanager. Zij presenteert haar onderzoeksresultaten desgewenst voor een breed publiek, variërend van direct betrokken professionals tot volksvertegenwoordigers en beleidsmedewerkers. Waar nodig zet zij haar onderzoeksresultaten om in praktijktraining. Voordat zij bij Centerdata kwam werken, was Boukje directeur van AStri Beleidsonderzoek en -advies en divisiemanager bij ECORYS.

Rapportage evaluatie vragenlijst Tevredenheid leerlingen Vensters
Wetenschappelijk rapport 2020

Rapportage evaluatie vragenlijst Tevredenheid leerlingen Vensters

Pre-outbreak determinants of perceived risks of corona infection and preventive measures taken. A prospective population-based study
Artikel in tijdschrift 2020

Pre-outbreak determinants of perceived risks of corona infection and preventive measures taken. A prospective population-based study

Uitvoering Dubbele Kinderbijslag Intensieve zorg
Wetenschappelijk rapport 2020

Uitvoering Dubbele Kinderbijslag Intensieve zorg

Levensloopbanen van werkloze vijftigplussers
Wetenschappelijk rapport 2020

Levensloopbanen van werkloze vijftigplussers

Re-integratiebeleid gemeente Haarlemmermeer
Wetenschappelijk rapport 2020

Re-integratiebeleid gemeente Haarlemmermeer

Ervaringen cliëntenraden met Participatiewet, meting 2019
Wetenschappelijk rapport 2019

Ervaringen cliëntenraden met Participatiewet, meting 2019