Managementteam Survey Onderzoek

drs. Boukje Cuelenaere

Hoofd afdeling Survey Onderzoek

In contact komen met Boukje Cuelenaere?

Mail of bel, wij horen het graag.

Over Boukje Cuelenaere

Boukje, sociologe, is sinds 2014 hoofd Survey onderzoek bij Centerdata. Zij is eindverantwoordelijke voor het representatieve LISS panel dat door Centerdata beheert wordt en voor alle online vragenlijsten die aan andere doelgroepen dan het panel worden voorgelegd.

Boukje heeft 30 jaar ervaring met onderzoek op het terrein van arbeid en sociale zekerheid. Daarbij zijn alle actoren onderwerp van haar onderzoek: werknemers en hun huishoudens, werkgevers, uitkeringsgerechtigden en de betrokken professionals bij onder meer UWV en gemeenten. Zij heeft uitgebreide ervaring met onderzoeken waarin kwantitatieve en kwalitatieve methoden gecombineerd worden. In opdracht van het ministerie van SZW leidt zij het onderzoek naar de ervaringen van gemeenten met de Participatiewet. Hierin wordt een meerjarige survey onder gemeenten gecombineerd met casestudies. In de onderzoeken in de representatieve panels van Centerdata is Boukje adviseur voor de financiƫle vragenlijsten, in het bijzonder over inkomensbestanddelen, pensioenen en actuele beleidsontwikkelingen op deze terreinen.

Naast haar directe onderzoekswerk is Boukje een ervaren projectmanager. Zij presenteert haar onderzoeksresultaten desgewenst voor een breed publiek, variƫrend van direct betrokken professionals tot volksvertegenwoordigers en beleidsmedewerkers. Waar nodig zet zij haar onderzoeksresultaten om in praktijktraining. Voordat zij bij Centerdata kwam werken, was Boukje directeur van AStri Beleidsonderzoek en -advies en divisiemanager bij ECORYS.

Preoutbreak determinants of perceived risks of corona infection
Wetenschappelijk rapport

Preoutbreak determinants of perceived risks of corona infection

Deelnemers en pensioengerechtigden over de Code Pensioenfondsen
Wetenschappelijk rapport

Deelnemers en pensioengerechtigden over de Code Pensioenfondsen

Levensloopbanen van werkloze vijftigplussers
Wetenschappelijk rapport

Levensloopbanen van werkloze vijftigplussers

Rapportage evaluatie vragenlijst Tevredenheid leerlingen Venster
Wetenschappelijk rapport

Rapportage evaluatie vragenlijst Tevredenheid leerlingen Venster

labelling effect of child benefit Study on the effects of the la
Wetenschappelijk rapport

labelling effect of child benefit Study on the effects of the la

Arbeid en zorg op de werkvloer Onderzoek naar arrangementen voor
Wetenschappelijk rapport

Arbeid en zorg op de werkvloer Onderzoek naar arrangementen voor