Managementteam Survey Onderzoek

drs. Boukje Cuelenaere

Hoofd afdeling Survey Onderzoek

In contact komen met Boukje Cuelenaere?

Mail of bel, wij horen het graag.

Over Boukje Cuelenaere

Boukje, sociologe, is sinds 2014 hoofd Survey onderzoek bij Centerdata. Zij is eindverantwoordelijke voor het representatieve LISS panel dat door Centerdata beheerd wordt en voor alle online vragenlijsten die aan andere doelgroepen dan het panel worden voorgelegd.

Boukje heeft 30 jaar ervaring met onderzoek op het terrein van arbeid en sociale zekerheid. Daarbij zijn alle actoren onderwerp van haar onderzoek: werknemers en hun huishoudens, werkgevers, uitkeringsgerechtigden en de betrokken professionals bij onder meer UWV en gemeenten. Zij heeft uitgebreide ervaring met onderzoeken waarin kwantitatieve en kwalitatieve methoden gecombineerd worden. In opdracht van het ministerie van SZW leidt zij het onderzoek naar de ervaringen van gemeenten met de Participatiewet. Hierin wordt een meerjarige survey onder gemeenten gecombineerd met casestudies. In de onderzoeken in de representatieve panels van Centerdata is Boukje adviseur voor de financiële vragenlijsten, in het bijzonder over inkomensbestanddelen, pensioenen en actuele beleidsontwikkelingen op deze terreinen.

Naast haar directe onderzoekswerk is Boukje een ervaren projectmanager. Zij presenteert haar onderzoeksresultaten desgewenst voor een breed publiek, variërend van direct betrokken professionals tot volksvertegenwoordigers en beleidsmedewerkers. Waar nodig zet zij haar onderzoeksresultaten om in praktijktraining. Voordat zij bij Centerdata kwam werken, was Boukje directeur van AStri Beleidsonderzoek en -advies en divisiemanager bij ECORYS.

Onbekende oorzaak: Achtergronden en aanpak werkgerelateerd verzuim in de kinderopvang
Wetenschappelijk rapport 2023

Onbekende oorzaak: Achtergronden en aanpak werkgerelateerd verzuim in de kinderopvang

Alle leeftijden: Behoud oudere medewerkers in de kinderopvang
Wetenschappelijk rapport 2023

Alle leeftijden: Behoud oudere medewerkers in de kinderopvang

Onderzoek naar effectuering van arbeidsrecht vanuit het perspectief van de werknemer
Wetenschappelijk rapport 2022

Onderzoek naar effectuering van arbeidsrecht vanuit het perspectief van de werknemer

Houding tegenover de Joodse bevolkingsgroep in Nederland – Onderzoek in opdracht van het Centraal Joods Overleg en het Centrum Informatie en Documentatie Israël
Wetenschappelijk rapport 2022

Houding tegenover de Joodse bevolkingsgroep in Nederland – Onderzoek in opdracht van het Centraal Joods Overleg en het Centrum Informatie en Documentatie Israël

Onderzoek publiekspercepties over colportage
Wetenschappelijk rapport 2022

Onderzoek publiekspercepties over colportage

Onderzoek consumenten eerstelijns mondzorg 2021
Wetenschappelijk rapport 2022

Onderzoek consumenten eerstelijns mondzorg 2021