Wat is het effect van digitalisering en automatisering op sectoren, beroepen en vaardigheden binnen de Nederlandse arbeidsmarkt? Dat wilden Nederland ICT, het CIO Platform Nederland en CA-ICT weten samen met de negen zogenoemde topsectoren (sectoren waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken). Dit onderzoek heeft Centerdata uitgevoerd in 2019, 2020 en 2021. We maakten daarbij gebruik van unieke data en moderne data science-technieken.

De belangrijkste bevinding was dat dankzij de digitalisering van de arbeidsmarkt banen veranderen en een aantal beroepen verdwijnt, maar óók dat het voor de grote meerderheid van werknemers mogelijk is om de overstap te maken naar ander werk.

Een van de conclusies uit het onderzoek is dat het voor iedereen steeds belangrijker wordt om zijn of haar digitale skills te blijven ontwikkelen. Een ‘leven lang ontwikkelen’ moet de norm worden, zo is te lezen in een nieuwsbericht van CA-ICT. Komende jaren zou er op grote schaal geïnvesteerd moeten worden in digitale competenties.

Achtergrond

Digitale ontwikkelingen zoals big data, Internet of Things, cloud computing, cyber security, Machine Learning en Artificial Intelligence hebben een verandering in de hele economie teweeggebracht. Daardoor vervagen grenzen steeds meer tussen ‘ICT-ers’ en overige beroepen waarin ICT-gerelateerde en digitale vaardigheden gevraagd zijn. Ook de eisen die gesteld worden aan werknemers zowel in ICT-functies als in andere functies veranderen de laatste jaren sterk.

We wilden met dit onderzoek inzicht verschaffen in de ontwikkelingen van de benodigde vaardigheden in verschillende sectoren en functies. Daarnaast hebben we geanalyseerd welke sectoren, werknemers en beroepen geraakt worden door de verdergaande digitalisering.

Op basis van deze inzichten konden we uitspraken doen over tekorten in bepaalde beroepen en aan personen met bepaalde vaardigheden evenals over toekomstige carrièrekansen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Verder geeft het onderzoek aanwijzingen voor het onderwijs door te laten zien welke vaardigheden in opkomst zijn. Daarnaast leveren we inzichten voor ‘Leven Lang Ontwikkelen’ beleid door aan te tonen voor welke werknemers maatregelen omtrent extra training en scholing nodig zijn.

Technieken

In dit onderzoek hebben we een unieke dataset geanalyseerd waarin we big data van een grote vacaturedatabase en kennisportalen hebben gekoppeld aan officiële arbeidsmarktramingen naar sectoren en beroepen.

Door verschillende data science-technieken zoals text analyticsmachine learning en lineaire optimalisatie konden we deze zeer diverse databronnen analyseren en vervolgens een overkoepelend beeld schetsen van de problematiek én mogelijke oplossingsrichtingen.

Meer weten?

Lees de onderzoeksrapporten of samenvattingen op de website van CA-ICT.