Vanuit de visie dat ouders en kinderen de beste kansen op een goede toekomst verdienen, zijn we in 2018 begonnen met ‘Smart Start’: een samenwerking van Sterk Huis, de Regio Hart van Brabant, Data Science Center Tilburg en Centerdata.

Complexe problemen vroegtijdig signaleren

In een periode van drie jaar ontwikkelen we met Smart Start een aanpak waarbij data en kennis worden gebruikt om (risico’s op) complexe problemen bij kinderen en gezinnen vroegtijdig te signaleren. We doen dit door ervaring en kennis van professionals en inwoners te combineren met beschikbare data over de wijk en door wetenschappelijk onderzoek. Centerdata is in dit programma verantwoordelijk voor de dataverzameling en analyses. Op basis van de voorspellende data die dit oplevert, wordt passende ondersteuning op scholen, bij huisartsen en in kwetsbare wijken samengesteld.

Pilots in regio Hart van Brabant

Binnen Smart Start worden in totaal vijf pilots uitgevoerd, in grote en kleine gemeenten in de regio Hart van Brabant:

  • In 2018 zijn we gestart met de eerste pilot op een basisschool in de gemeente Tilburg. Er is data verzameld uit verscheidene bronnen, en in meerdere ‘design thinking’ sessies is besproken wat er speelt op de basisschool en hoe de kinderen, ouders én professionals zo goed mogelijk ondersteund kunnen worden.
  • De tweede pilot vindt plaats in de gemeente Heusden en heeft betrekking op uithuisplaatsingen.
  • In de derde pilot (in de gemeente Gilze en Rijen) richten we ons op gezinnen waarvan de ouders naar de voedselbank gaan en op hoe kinderen binnen deze gezinnen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.
  • De vierde pilot zal plaatsvinden in de gemeente Goirle.
  • De vijfde pilot zal plaatsvinden in de gemeente Dongen.

Bekijk onze website van het programma Smart Start. Volg Smart Start via Twitter en LinkedIn voor de laatste ontwikkelingen.