Sinds 2011 verzamelen wij data voor Profielstudie (TiU). Profiel is wetenschappelijk onderzoek naar kwaliteit van leven bij mensen die kanker hebben of hebben gehad. Hiervoor werken onderzoekers van Profiel (TiU) en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) samen met medisch specialisten van ziekenhuizen in heel Nederland.

Werkwijze Profiel (TiU)

Met geavanceerde, op maat gemaakte online vragenlijsten bevragen wij verschillende patiëntengroepen. Om de ontwikkelingen in de tijd te monitoren zetten we op verschillende momenten vervolgvragenlijsten klaar.

Om de gegevens van de patiëntenpanels te kunnen vergelijken met een normgroep representatief voor de Nederlandse bevolking, worden er in het kader van de Profielstudie ook data verzameld in het LISS panel.

Profiel (TiU) beheert zelf de contactgegevens van haar panelleden in een door Centerdata ontwikkeld panelbeheersysteem (PMS). Dit systeem verstuurt onder meer uitnodigingse-mails voor de vragenlijsten en monitort de respons.

Kenmerken

  • Benchmark met LISS panel data
  • In eigen beheer onderhouden doelgroeppanels (uitnodigingsemails, contactgegevens, monitoren respons
  • Longitudinaal onderzoek