Volwassen slachtoffers van agressie, ongevallen, diefstal en serieuze bedreigingen hebben significant vaker psychische, lichamelijke, financiële en juridische problemen dan niet-slachtoffers. Slachtoffers met deze problemen kunnen bovendien moeilijker professionele hulp vinden of bekostigen dan niet-slachtoffers met dezelfde problemen. Slachtoffers hebben anderhalf tot twee keer zo veel moeite om de hulp te vinden of betalen. Dit blijkt uit de net in PLOS ONE verschenen wetenschappelijke studie van Centerdata, het Fonds Slachtofferhulp en Tilburg University.

Voor het onderzoek zijn in ons LISS panel gegevens verzameld van 1.750 slachtoffers en 5.000 niet-slachtoffers van agressie, ongevallen, diefstal en serieuze bedreigingen. Jaarlijks wordt ruim 1 op de 10 volwassenen getroffen door deze gebeurtenissen.

Resultaten

Van de slachtoffers met psychische problemen kan 14% daarvoor geen professionele hulp vinden of betalen, versus 7% van de niet-slachtoffers. Wat financiële problemen betreft kan 20% van de slachtoffers en 10% van de niet-slachtoffers geen professionele hulp vinden of bekostigen.

Uit de studie blijkt verder dat een minderheid van zowel de slachtoffers als de niet-slachtoffers met eerdergenoemde problemen helemaal geen professionele hulp nodig heeft. Wat psychische problemen betreft, meldde 19% van de slachtoffers en 22% van de niet-slachtoffers bijvoorbeeld geen professionele hulp nodig te hebben. Echter, slachtoffers met financiële problemen geven minder vaak aan dat zij deze hulp niet nodig achten (37% versus 55%).

Voor zover bekend is dit de eerste studie waarin systematisch het gebruik van de professionele hulpverlening voor psychische, lichamelijke, werk, partner/familie, financiële, administratieve en juridische problemen van slachtoffers is vergeleken met niet-slachtoffers. Daarin is gecontroleerd voor verschillen in demografische kenmerken en andere stressvolle life-events.

Voor deze studie zijn de gegevens geanalyseerd van de VICTIMS-studie, een groot longitudinaal onderzoek dat is gestart in 2018 en is gebaseerd op een representatieve steekproef uit de Nederlandse bevolking. Voor de studie is gebruik gemaakt van gegevens van respondenten die hebben deelgenomen aan metingen in maart 2018, maart 2019 en maart 2020. De groep slachtoffers bestaat uit volwassenen die in de afgelopen 12 maanden getroffen zijn door fysieke agressie, seksueel en partner geweld, ongevallen, branden, medische fouten, (online) diefstal, inbraken en serieuze bedreigingen. De groep niet-slachtoffers bestond uit personen die niet in de afgelopen 12 maanden daardoor getroffen zijn.

Publicatie

Raadpleeg de publicatie: Velden, P. G. van der, Contino, C., Ven, P. van de, & Das, M. (2021). ‘The use of professional help and predictors of unmet needs for dealing with mental health to legal problems among victims of violence, accidents, theft and threat, and nonvictims in the general population’. PLOS ONE, 16(11).