Online dataverzameling in opdracht van de AFM

In de periode 2017 t/m 2020 heeft Centerdata binnen de raamovereenkomst “Data Collection” de online dataverzameling voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verzorgd. Hierbij ging het om alle online vragenlijsten die uitgezet werden onder instellingen waar de AFM toezicht op houdt.

Aangezien de complete financiële markt werd uitgevraagd, werden er hoge eisen gesteld aan de kwaliteit en veiligheid van het dataverzamelingstraject. Voor sommige vragenlijsten zijn specifieke online tools ontwikkeld (bv. een XML-upload) om op een beveiligde manier informatie uit te vragen bij de betreffende doelgroepen.

Online vragenlijsten onder doelgroepen

Enkele voorbeelden van de doelgroepen van de AFM zijn: Adviseurs & bemiddelaars, Accountantsorganisaties, Beleggingsondernemingen en Banken & verzekeraars. Jaarlijks worden enkele grote Marktmonitors onder een aantal van deze doelgroepen uitgezet, zoals de “Marktmonitor Caribisch Nederland” (in twee talen), de “Accountantsmonitor”, de “Marktmonitor Beleggingsondernemingen” en de “Marktmonitor Adviseurs en bemiddelaars”.

In deze monitors worden over alle activiteiten die de instellingen verrichtten feitelijke gegevens uitgevraagd. De instellingen zijn wettelijk verplicht om deze vragenlijsten in te vullen. Centerdata programmeerde de vragenlijsten, gaf advies met betrekking tot de datakwaliteit en zette de vragenlijsten uit nadat deze stabiel, zowel intern als extern, getest waren. Rondom het uitzetten van vragenlijsten was een standaardprocedure met de AFM afgesproken.

Veiligheid

De veiligheid van het dataverzamelingstraject stond voorop. Zo draaiden de vragenlijsten op een aparte server die speciaal voor de AFM was aangeschaft en ingericht. Op de verschillende systemen die ingezet werden voor de AFM zaten IP-restricties.

Om zicht te houden op de verspreiding van de data, was er is één functioneel beheerder bij de AFM die toegang had tot de datadownloadpagina van de verschillende projecten en de data intern verspreidde. Al het e-mailverkeer tussen de AFM en Centerdata verliep via een beveiligde verbinding en er was een veilige bestandsuitwisseling ingericht met twee-factor login.

Evaluatie

Centerdata is een zeer betrouwbare partner gebleken voor de AFM. Alle opdrachten, meer dan 65 in vier jaar tijd, zijn binnen de gewenste planningen en naar grote tevredenheid van de betreffende toezichthouders uitgevoerd. De samenwerking moest helaas noodgedwongen stoppen omdat Centerdata het vereiste ISO-certificaat net niet op tijd behaald had om mee te kunnen doen met de volgende aanbestedingsronde. Centerdata is sinds maart 2021 ISO 27001 gecertificeerd.

Bekijk de mogelijkheden

Eén van onze expertises is online dataverzameling. We combineren de kennis van vragenlijstonderzoek met IT-kennis en ruime ervaring met het realiseren van voldoende respons op uw vragenlijst. Lees verder.