Sinds begin 2021 is Centerdata ISO 27001 gecertificeerd. Het verkrijgen van de ISO 27001-certificering bevestigt dat het informatiebeveiligingsbeleid van Centerdata voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied van persoonsgegevens en in lijn is met de ISO 27001-standaard. Opdrachtgevers kunnen erop vertrouwen dat hun data en gegevens veilig zijn bij Centerdata.

Als er ergens veel met data en informatie gewerkt wordt, is dat wel bij een onderzoeksinstituut zoals Centerdata. Het willen behalen van de ISO 27001-certificering was dan ook een logische ambitie.

Wat houdt ISO 27001 in?

ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. De norm beschrijft hoe wij als organisatie procesmatig met het beveiligen van informatie kunnen omgaan, met als doel om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen Centerdata zeker te stellen.

Met ISO 27001 zorgen we voor continue verbetering van de organisatie en bieden we zekerheid en vertrouwen voor opdrachtgevers. Ook voor de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft ISO 27001 voordelen. Het laat namelijk zien dat we de juiste technische of organisatorische maatregelen hebben getroffen die ISO 27001 stelt aan het verwerken van persoonsgegevens.

Geslaagd

Wij zijn trots dat we geslaagd zijn voor de ISO 27001-audit. Het helpt ons de informatiebeveiligingsrisico’s te verkleinen en incidenten te voorkomen. Voor onze partners en opdrachtgevers is het ISO 27001-certificaat een signaal dat Centerdata de bescherming en integriteit van gegevens binnen alle niveaus van de organisatie prioriteit geeft.

In 2022 staat het behalen van NEN 7510 op de rol. Dit is een audit voor informatiebeveiliging in de zorgsector.