In opdracht van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid) heeft Centerdata een onderzoek uitgevoerd naar indicatoren van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning op bedrijventerreinen.

Het doel van dit onderzoek was te bepalen of er indicatoren konden worden gevonden waarmee het voor bestuurders inzichtelijk wordt in welk stadium een bedrijventerrein zich bevindt in de ontwikkeling of aanwezigheid van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning. Aan de hand van welke indicatoren kan inzichtelijk worden gemaakt waar een bedrijventerrein zich op de ‘glijdende schaal’ van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning bevindt?

Het onderzoek is gestart met het identificeren van potentiële indicatoren van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning op bedrijventerreinen. Dit is gedaan in een vooronderzoek dat bestond uit een literatuurstudie, een expertmeeting en interviews. Daarna is data met betrekking tot de mogelijke indicatoren verzameld uit diverse bronnen.

Random Forest

Om de mate van georganiseerde criminaliteit en ondermijning per bedrijventerrein te inventariseren is een kleine vragenlijst uitgezet. Daarin werd respondenten gevraagd om een inschatting te maken van de kans op criminaliteit en ondermijning (laag, gemiddeld of hoog) per bedrijventerrein. Vervolgens hebben we de dataset met de mogelijke indicatoren en de kans op criminaliteit per bedrijventerrein geanalyseerd met de data science methode Random Forest, waarna we op basis van de belangrijkste indicatoren nog beslissingsbomen hebben gedraaid om de resultaten beter te kunnen duiden.

Data science methoden helpen bij verkrijgen inzicht over criminaliteit

In deze pilot hebben we de grote beschikbaarheid van data met betrekking tot bedrijventerreinen aangetoond en hebben we laten zien dat data science methoden kunnen helpen bij het verkrijgen van meer inzicht over (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning op bedrijventerreinen.

Het project is uitgevoerd in samenwerking met het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool en met het Data Science Center van Tilburg University (DSC/t).

Het volledige eindrapport en een samenvatting zijn te vinden op de website van het WODC.

Na afronding van de succesvolle pilot voor het WODC is er begin 2021 een nieuw onderzoek gestart in opdracht van de provincies Gelderland en Noord-Brabant. Deze provincies wilden een risicotaxatietool laten ontwikkelen om ondermijning op bedrijventerreinen eerder en beter kunnen signaleren. Via een interactief dashboard gebouwd op voorspellende AI-technieken en aan de hand van opgestelde handelingsperspectieven op de risico-indicatoren kan preventief beleid opgesteld worden op kwetsbare bedrijventerreinen. Onderzoekers, data scientists, en criminologen van Centerdata en Avans Hogeschool waren betrokken bij dit project.

De risicotaxatietool is ook toepasbaar voor andere provincies of gemeenten in huidige staat door wat aanpassingen op maat te maken. Het al gretrainde AI-algoritme hoeft niet opnieuw gebouwd te worden. Meer informatie over doel en achtergrond van dit grootschalige project is te vinden in het destijds gepubliceerde nieuwsbericht.

Vervolgprojecten voor provincies

Na afronding van de succesvolle pilot voor het WODC is er begin 2021 een nieuw onderzoek gestart in opdracht van de provincies Gelderland en Noord-Brabant. Deze provincies wilden een risicotaxatietool laten ontwikkelen om ondermijning op bedrijventerreinen eerder en beter kunnen signaleren. Via een interactief dashboard gebouwd op voorspellende AI-technieken en aan de hand van opgestelde handelingsperspectieven op de risico-indicatoren kan preventief beleid opgesteld worden op kwetsbare bedrijventerreinen. Onderzoekers, data scientists, en criminologen van Centerdata en Avans Hogeschool waren betrokken bij dit project.

De risicotaxatietool is ook toepasbaar voor andere provincies of gemeenten in huidige staat door wat aanpassingen op maat te maken. Het al gretrainde AI-algoritme hoeft niet opnieuw gebouwd te worden. Meer informatie over doel en achtergrond van dit grootschalige project is te vinden in het destijds gepubliceerde nieuwsbericht.