Slachtofferhulp Nederland (SHN) helpt jaarlijks vele duizenden slachtoffers. Om het welzijn van (voormalig) slachtoffers en hun ervaringen met de dienstverlening in kaart te brengen, heeft SHN Centerdata gevraagd om een Slachtofferpanel op te zetten.

Nieuw panelsysteem

Hiertoe hebben we voor SHN een nieuw panelsysteem gebouwd. Via dit systeem kunnen de panelleden vragenlijsten invullen en contact opnemen met de helpdesk van Centerdata. Aangezien het om potentieel zeer gevoelige data gaat, hanteert Centerdata strenge normen voor de beveiliging van gegevens (ISO 27001).

In de toekomst willen we het panel ook openstellen voor externe onderzoekers, zodat zij hierin vragenlijsten kunnen afnemen. Naast het sterke maatschappelijke karakter is het Slachtofferpanel dus ook wetenschappelijk van waarde.