Centerdata voert regelmatig onderzoeken uit voor de ACM met korte doorlooptijden vanwege de wettelijke deadlines waar deze opdrachtgever aan vast zit. De onderzoeken gaan meestal over voorgenomen fusies of overnames waarvoor enquêtes onder verschillende doelgroepen worden uitgezet.

In deze onderzoeken denkt Centerdata mee over de gekozen aanpak, zetten we het onderzoek uit onder de betreffende doelgroepen en schrijven we rapportages.

Een greep uit de onderzoeken en publicaties:

 • Marktonderzoek Eiersector onder afnemers (2022)
 • Marktonderzoek Eiersector onder leghenhouders (2022)
 • Rapport Onderzoek Overname Sierteeltvervoerders: Vervoerders van sierteeltproducten (2021)
 • Rapport Onderzoek Overname Sierteeltvervoerders: Kwekers van sierteeltproducten (2021)
 • Rapport Onderzoek Overname Sierteeltvervoerders: Kopers van sierteeltproducten  (2021)
 • Rapport ACM vervolgvragenlijst n.a.v. de voorgenomen overname van Iddink Holding door Sanoma Learning: Vragenlijst afgenomen onder scholen in het voortgezet onderwijs (2021)
 • Compliance onderzoek KPN, NS, Liander en GTS (2019 – 2021)
 • Rapport ACM-onderzoek concentratie NCOI-LOI: Vragenlijst afgenomen onder studenten van NCOI, LOI en publieke onderwijsinstellingen (2020)
 • Rapport ACM vragenlijst n.a.v. de voorgenomen fusie tussen Sanoma Learning en Iddink Holding: Vragenlijst afgenomen onder scholen in het voortgezet onderwijs (2019)
 • Rapport ACM nalevingsonderzoek publieke aanbestedingen: Vragenlijst afgenomen onder aanbestedende diensten (2019)
 • Onderzoek fusie PostNL en Sandd (2019)