Centerdata voert samen met MOOZ Onderzoek de ‘Loopbaanmonitor Onderwijs’ uit voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Eén van de doelstellingen van de Loopbaanmonitor Onderwijs is om inzicht te krijgen in de arbeidsmarktsituatie van pas afgestudeerde leraren en het beroepsrendement van de lerarenopleidingen. Met beroepsrendement wordt daarbij het aandeel afgestudeerden bedoeld dat ook daadwerkelijk in het onderwijs aan de slag gaat. De focus van de Loopbaanmonitor Onderwijs is vooral gericht op de eerste fase na het afstuderen omdat startende leraren vooral in de eerste jaren na hun afstuderen het onderwijs verlaten. Derhalve is onder meer het beroepsrendement na een half, één, twee, drie, vier en vijf jaar in kaart gebracht.

De Loopbaanmonitor Onderwijs bestaat uit twee onderdelen: analyses op de microdata van het CBS (gegevens op persoonsniveau die vanuit verschillende bestanden bij elkaar zijn gebracht) en een jaarlijkse enquête onder leraren die in het jaar daarvoor hun eerste diploma voor een lerarenopleiding hebben behaald. In de enquête wordt onder meer gevraagd naar de tevredenheid van de startende leraren met hun huidige baan.

De gegevens worden tevens als input gebruikt in andere onderzoeken. Zo wordt de monitor regelmatig door Centerdata geraadpleegd ten behoeve van de modellering van de onderwijsarbeidsmarkt (via Mirror).

Bekijk de meest recente Loopbaanmonitor.