Hoe ziet arbeidsmarktsituatie van recent afgestuurde wo-masterstudenten eruit? Welke mogelijkheden hebben zij als ze de arbeidsmarkt betreden?

Om deze vragen draait de Nationale Alumni Enquête (NAE): een onderzoek dat Centerdata en IVA Onderwijs momenteel uitvoeren in opdracht van Universiteiten van Nederland (UNL) onder recent afgestudeerde studenten.

Relevant inzicht

De resultaten bieden universiteiten een relevant inzicht in hun masteropleidingen en de situatie van recent afgestudeerden. Zo kunnen universiteiten bijvoorbeeld bestuderen wat voor vaardigheden alumni hebben geleerd tijdens hun opleiding en hoe snel zij na afstuderen een geschikte baan hebben gevonden. Daarom worden de data onder andere gebruikt door UNL, de deelnemende universiteiten, Studiekeuze123 en het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

Daarnaast zijn de resultaten interessant voor studiekiezers: welke mogelijkheden zijn er eigenlijk als ik me op de arbeidsmarkt begeef?

Tweejaarlijkse meting

Het onderzoek loopt van 2021 tot en met 2026. Naast de landelijke meting, die elke twee jaar plaatsvindt, hebben universiteiten de optie om in een tussenjaar een aanvullende meting uit te laten voeren.

Databrowser en website

Naast het opleveren van datasets en tabellenboeken biedt Centerdata de universiteiten de NAE Databrowser aan. Deze tool geeft universiteiten de mogelijkheid om op een eenvoudige wijze dieper in de data te duiken. Ook data uit voorgaande metingen zijn beschikbaar in deze tool, waardoor veranderingen over de jaren heen inzichtelijk worden gemaakt.

Voor deelnemende alumni en universiteiten is er bovendien een website beschikbaar, waar achtergrondinformatie over het onderzoek, materialen voor universiteiten en resultaten te vinden zijn.