• CentERdata, wetenschappelijk onderzoeksinstituut
  Onze expertise:
  innovatieve dataverzameling
  en software ontwikkeling, en toegepast
  sociaal-economisch beleidsonderzoek.
    Ontdek onze werkvelden  
 • Wij ontwikkelen apps
  Ter ondersteuning van de dataverzameling hebben we
  voor verschillende onderzoeksprojecten apps ontwikkeld.
  Bijvoorbeeld voor een tijdsbestedingsonderzoek en voor
  het meten van natuurbeleving.
  Software, apps en websites hebben altijd onze aandacht.
 • Consumentenonderzoek
  Hoe nemen consumenten beslissingen?
  Ons consumentenonderzoek richt zich
  op vijf deelgebieden:

  1. Financieel en betalingsgedrag
  2. Duurzaam gedrag en gezondheid
  3. Internet- en mediagebruik
  4. Marketing en consumptie
  5. Kwetsbaarheid van consumenten

Vraag - data - kennis

CentERdata ondersteunt u in elke fase van het onderzoek: van methodeontwikkeling, software ontwikkeling en dataverzameling tot aan analyse, rapportage en disseminatie. Wij zijn onderzoekers met passie die gedreven en resultaatgericht meedenken over uw vragen. 

 

donderdag 10 november 2016

Onlangs heeft de afdeling consumentenonderzoek een expertsessie georganiseerd voor het START2ACT-project. Het doel van deze sessie was om advies van experts te krijgen over hoe de training en mentor sessies voor start-ups en MKB-bedrijven het beste ingestoken kunnen worden zodat bedrijven getriggerd worden om energie te besparen op het werk.

We zijn hierbij ingegaan op vragen als: Hoe zorgen we ervoor dat startende bedrijven gemotiveerd worden om energie te besparen en hoe maak je ze bewust van het belang hiervan? Het belangrijkste inzicht was dat de trainingen zo ingericht moeten worden dat deze zoveel mogelijk aansluiten bij de drijfveren van startende ondernemers. De trainingen kunnen bijvoorbeeld modulair gemaakt worden zodat deze aansluiten bij de motivaties van het bedrijf.

Daarnaast stond centraal dat energiebesparende maatregelen gemakkelijk te implementeren moeten zijn. Bijvoorbeeld een website met een overzicht van de meest energiezuinige laptops, zodat men hier niet naar hoeft te zoeken. Ook zijn veel werknemers zicht niet bewust van hun footprint. Het is belangrijk om hier bij stil te staan in de trainingen en te vertellen waarop men zich kan verbeteren. Het rapport naar aanleiding van de expertsessie zal binnenkort op de website verschijnen.

Actueel

dinsdag 26 juli 2016
Het START2ACT project waar CentERdata aan meewerkt is in maart 2016 van start gegaan. Het doel van het project is om ervoor te zorgen dat medewerkers van jonge start-ups en MKB energie gaan besparen op het werk.
dinsdag 28 juni 2016
Op 28 juni 2016 heeft het ministerie van OCW het onderzoeksrapport IPTO-2014 van CentERdata aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit rapport betreft een meting van het percentage (on)bevoegd gegeven lessen in het voortgezet onderwijs.
dinsdag 03 mei 2016
Het alledaagse gedrag, tijdsbesteding, en verplaatsingen van mensen zijn typisch onderwerpen die onderzoekers traditioneel meten middels een dagboekstudie. Daarbij houden respondenten in een dagboek bij wat ze op verschillende tijdstippen van de dag hebben gedaan.