• CentERdata, wetenschappelijk onderzoeksinstituut
  Onze expertise:
  innovatieve dataverzameling
  en software ontwikkeling, en toegepast
  sociaal-economisch beleidsonderzoek.
    Ontdek onze werkvelden  
 • Data Science
  We houden ons bezig met technieken en toepassingen
  voor big data. We gebruiken machine learning,
  data mining en visualisatie technieken. We creëren zo
  nieuwe inzichten en waarden uit verschillende soorten data.
  Wil je meer weten? Bekijk ons voorbeeld.
 • Consumentenonderzoek
  Hoe nemen consumenten beslissingen?
  Ons consumentenonderzoek richt zich
  op vijf deelgebieden:

  1. Financieel en betalingsgedrag
  2. Duurzaam gedrag en gezondheid
  3. Internet- en mediagebruik
  4. Marketing en consumptie
  5. Kwetsbaarheid van consumenten

Vraag - data - kennis

CentERdata ondersteunt u in elke fase van het onderzoek: van methodeontwikkeling, software ontwikkeling en dataverzameling tot aan analyse, rapportage en disseminatie. Wij zijn onderzoekers met passie die gedreven en resultaatgericht meedenken over uw vragen.  

 

Data Science

Lees meer over het Data Science project waarin we Twitter data scoren op 'blijheid'.

maandag 13 juli 2020

Geschat wordt dat tenminste 185.000 volwassenen in Nederland jaarlijks slachtoffer worden van ernstige en minder ernstige medische fouten. Uit een nieuw longitudinaal bevolkingsonderzoek blijkt dat zij veel vaker kampen met psychische, werkgerelateerde, financiële, religieuze, en juridische problemen dan anderen. Circa 28% kampt met ernstige PTSS-symptomen. Het onderzoek is uitgevoerd door CentERdata, Fonds Slachtofferhulp, Vrije Universiteit Amsterdam en Tilburg University (NETHLAB).

Actueel

dinsdag 07 juli 2020
In de eerste weken na de COVID-19-uitbraak in maart namen risicogroepen zoals ouderen en mensen met bestaande longproblemen en diabetes niet vaker preventiemaatregelen dan anderen. Mensen met hartproblemen namen wel iets vaker maatregelen in de eerste weken, maar bijna de helft van de personen in risicogroepen nam geen maatregelen.
dinsdag 07 juli 2020
Hoe scoren middelbare scholen op leerlingtevredenheid en sociale veiligheid? Dat meet de VO-raad sinds 2015 elk jaar onder leerlingen via een online vragenlijst. Door de jaren heen is het gebruik van de vragenlijst toegenomen en daarmee groeit ook de impact van de resultaten die uit de vragenlijst volgen. Daarom werd CentERdata onlangs gevraagd de vragenlijst te evalueren en waar nodig bij te stellen. De verbeterde versie is nu door de VO-raad en de Onderwijsinspectie goedgekeurd en zal voortaan worden ingezet.
vrijdag 05 juni 2020
Slachtoffers van traumatische gebeurtenissen die vóór die gebeurtenissen al zeer eenzaam waren of met ernstige psychische klachten kampten, krijgen minder sociale steun en erkenning. Dat blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek met behulp van het LISS panel door CentERdata, Fonds Slachtofferhulp, Healthnet TPO, Universiteit Utrecht en Tilburg University (Nethlab).