De Nederlandsche Bank (DNB) wilde weten hoe de Nederlandse bevolking denkt over de omvang van de economische crisis als gevolg van de corona-uitbraak. Om dit te toetsen werd ons LISS panel ingeschakeld. Pessimisme voert de boventoon. Over werk, inkomen en waarde van bezittingen.

Onlangs heeft DNB in samenwerking met de Universiteit van Bonn een enquête gehouden in het LISS panel van Centerdata, dat representatief is voor de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder. Meer dan 5.000 respondenten vulden de vragenlijst in.

Dit gebeurde na de aankondiging door de regering van het economisch steunpakket voor behoud van banen en inkomens. Een ruime meerderheid van de ondervraagden vindt het optreden van de overheid passend.

Hoe lang zal de economische crisis duren?

Het gros van de Nederlandse bevolking denkt dat de economische gevolgen van de coronacrisis nog geruime tijd voelbaar zijn. Zo denkt de helft van de respondenten dat de crisis tussen de 6 maanden en 2 jaar zal duren. Drie op de tien respondenten denkt dat de economische gevolgen maximaal 6 maanden voelbaar zullen zijn.

Voor de rest:

  • verwacht een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking financieel geraakt te worden door de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen ter bestrijding hiervan;
  • houdt ongeveer een op de zes werknemers er rekening mee hun baan in de komende twaalf maanden te verliezen. En 40 procent van de zelfstandigen verwacht zonder opdrachten te zitten;
  • gaat zo’n 60 procent van de respondenten van 65 jaar en ouder ervan uit dat het pensioen wordt gekort;
  • houdt de helft van de respondenten in de komende maanden rekening met een forse daling van de waarde van bezittingen (huizen en andere beleggingen);
  • denkt twee op de drie Nederlanders komend jaar persoonlijk te maken te krijgen met a) verlies van baan of van vrijwel alle opdrachten als zelfstandige, b) korting van pensioenrechten of c) forse waardedaling van bezittingen.

Wat als je 1.000 euro zou krijgen?

Ook vroeg DNB waaraan Nederlanders een geldbedrag van 1.000 euro zouden besteden. Dit bedrag zou gemiddeld voor bijna de helft worden gespaard.

In het DNBulletin zijn meer conclusies te raadplegen.

Daarnaast hebben wij op onze website ook andere artikelen gepubliceerd over onderzoeken naar de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis: