Onderzoekers zouden geen onderzoekers zijn, als ze geen vragen zouden stellen over het coronavirus. Hoe reageren mensen op alle maatregelen? Wie is er bang om besmet te raken? ‘Bij Centerdata zien we onder wetenschappers een grote behoefte om de sociale gevolgen en impact van het coronavirus te bestuderen’, vertelt Centerdata-directeur Marcel Das.

‘Zelf zijn wij begin maart begonnen met het uitzetten van drie vragen over het coronavirus in ons LISS panel’, vertelt Das. Dit panel bestaat uit zo’n 7.000 personen uit ongeveer 4.500 huishoudens. Het is een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking.

Ook de Universiteit van Bonn klopte aan bij Centerdata met het verzoek een vragenlijst over het coronavirus af te nemen in het LISS panel. Das: ‘Denk aan vragen zoals: hoe wordt er omgegaan met de maatregelen? En met het vermijden van sociaal contact? Wat zouden de financiële gevolgen van de crisis kunnen zijn?’

Binnen een week was er een vertaalde én geprogrammeerde vragenlijst. Vervolgens kreeg Centerdata vanuit binnen- en buitenland nog meer aanvragen om in het LISS panel vragen te stellen over de coronavirus-crisis.

Willen panelleden al die vragen over corona wel beantwoorden?

‘Natuurlijk willen we panelleden niet overvoeren met vragenlijsten over het coronavirus en we willen voorkomen dat nagenoeg dezelfde vragen telkens terugkeren’, zegt Das. ‘Daarom hebben we op het laatste moment vragenlijsten samengevoegd van diverse opdrachtgevers en kon alles afgelopen vrijdag (20 maart) het veld in. Tevens hebben we onze eigen vragenlijst over corona van begin maart op dat moment uit het veld gehaald.’

Respondenten willen wel degelijk vragen beantwoorden over het virus, zo blijkt. ‘Onze eigen vragenlijst werd door 4.975 panelleden (74%) ingevuld in tweeëneenhalve week tijd. De gecombineerde vragenlijst van diverse opdrachtgevers werd binnen één dag maar liefst 2.358 keer (35%) ingevuld. Na drie dagen was dit al 50%.’

Een verklaring voor de hoge respons in korte tijd, kan zijn dat de meeste mensen meer dan gebruikelijk thuis zijn en daardoor wellicht meer tijd hebben om mee te doen. Bovendien gaat het om een actueel onderwerp dat mensen aan het hart gaat, waardoor de bereidheid om deze vragen te beantwoorden groot is.

43 wetenschappers reageren op extra corona-oproep LISS panel

Tot slot heeft ODISSEI, de data-infrastructuur voor de sociale en economische wetenschappen in Nederland, op 13 maart een extra oproep voor gratis dataverzameling in het LISS panel aangekondigd. Geïnteresseerde wetenschappers konden tot en met zondag 22 maart een kort voorstel indienen met vragen specifiek gericht op het coronavirus. Hierop hebben maar liefst 43 wetenschappers gereageerd.

Dr. Thijs Bol (UvA) en Dr. Mara A. Yerkes (UU) kregen in april te horen dat ze de gratis paneltijd toegewezen kregen. Over het onderzoek van Bol naar thuisonderwijs hebben we ook een artikel geschreven op onze website.