Kwaliteit staat altijd voorop bij Centerdata. En dat kan uitstekend samengaan met snelheid. Dat blijkt maar weer eens tijdens de coronacrisis: Centerdata heeft in hoog tempo meerdere dataverzamelingsrondes verzorgd voor diverse wetenschappers. Een mooi voorbeeld is het onderzoek van Dr. Thijs Bol van de Universiteit van Amsterdam. Op 13 april ging zijn vragenlijst via het LISS panel het veld in, op woensdag 29 april werd het veldwerk afgerond en op donderdagavond 30 april was het item al op televisie bij Nieuwsuur én het Jeugdjournaal.

Wegens de coronacrisis sloten de scholen in Nederland op 16 maart de deuren voor meerdere weken. Wat is het effect van ‘thuisonderwijs’ op sociale ongelijkheid? En heeft het ook gevolgen voor de onderwijsresultaten? Dr. Thijs Bol van de Universiteit van Amsterdam wilde dit in kaart brengen.

Hij kreeg via ODISSEI paneltijd in het LISS panel van Centerdata toegewezen. Eén van de conclusies uit zijn onderzoek is dat de sluiting van de scholen leidt tot groeiende ongelijkheid onder leerlingen. Het blijkt dat hoogopgeleide ouders hun kind veel vaker helpen met het schoolwerk en zich beter in staat voelen om te helpen dan laagopgeleide ouders.

‘Het gevolg is dat kinderen in een zogenoemde kansrijke omgeving meer kunnen leren in een periode met scholing op afstand dan kinderen in een kansarme situatie’, vertelde Bol aan de NOS.

Feiten en cijfers over het onderzoekstraject

  • Het veldwerk van socioloog Bol besloeg een periode van 16 dagen: van 13 april tot 28 april.
  • De respons op de vragenlijst lag op 74 procent.
  • De selectie in het panel was zeer specifiek, namelijk panelleden met minstens één thuiswonend kind van 4 tot en met 19 jaar (basisschoolleerlingen en middelbare schoolleerlingen).
  • De vragenlijst nam ongeveer 7 minuten invultijd in beslag.
  • De data heeft CentERdata op woensdagmorgen 29 april uit het veld gehaald, na enkele uren opgeschoond en opgeleverd aan de onderzoeker, voorzien van alle achtergrondvariabelen.
  • De tussentijdse oplevering heeft plaatsgevonden op 23 april, zodat Bol alvast de analyses kon voorbereiden en de eerste resultaten kon bekijken.
  • Hij had de analysesoftware al voorbereid, meteen analyses gedraaid en zat op donderdag 30 april in de studio bij Nieuwsuur. De aflevering van 30 april is terug te kijken op de website van NPO Start, het fragment begint bij de 20ste minuut.

Over de extra ODISSEI call voor corona-gerelateerd onderzoek

ODISSEI kijkt constant hoe het de sociaal-wetenschappelijke gemeenschap in deze tijd het best kan ondersteunen. Daarom deed ODISSEI op 13 maart een extra oproep voor gratis dataverzameling in het LISS panel van Centerdata. Wetenschappers konden tot en met zondag 22 maart een kort voorstel indienen met vragen specifiek gericht op het coronavirus. Hierop hebben maar liefst 43 wetenschappers gereageerd. Bol, die onderzoek deed naar de schoolsluiting tijdens de coronacrisis, is één van de onderzoekers die in aanmerking kwam voor de dataverzameling in het LISS panel.

Interessant?

Bekijk ook onze andere artikelen over onderzoeken ten tijde van COVID-19: