Hoe gaat het lerarentekort eruitzien richting 2030? Welke vakken worden er gegeven op het voorgezet onderwijs en hoe zit het met de lesbevoegdheid? Waar komen pas afgestudeerde leraren terecht? Onlangs heeft Centerdata drie studies opgeleverd aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) waarin wij vragen zoals deze beantwoorden.

Het ministerie van OCW maakt elk jaar de balans op van de onderwijsarbeidsmarkt en het lerarenbeleid om te zorgen voor voldoende leraren en om de arbeidsomstandigheden in het onderwijs te verbeteren. Dit doet het ministerie aan de hand van diverse onderzoeken waarvan wij er drie voor onze rekening nemen.

Ramingen toekomstige arbeidsmarkt

Het ministerie wil elk jaar weten hoe het lerarentekort eruitziet en wat de verwachtingen voor de komende jaren zijn. Dat noemen zeĀ ramingen. De nieuwste arbeidsmarktcijfers heeft Centerdata gepresenteerd in een rapport.

Integrale Personeelstelling Onderwijs (IPTO)

Met de Integrale Personeelstelling Onderwijs (IPTO) verzamelt Centerdata al meerdere jaren op rij gegevens over alle lesuren die leraren geven in het voortgezet onderwijs en de bijbehorende lesbevoegdheid. Het eindrapport IPTO vakken en bevoegdheden in het vo 2019 geeft inzicht in onder andere: de gegeven vakken, het aantal leseenheden per vak, het onderwijstype, het leerjaar en de bevoegdheid om het betreffende vak te geven.

Loopbaanmonitor

De positie van afgestudeerden van lerarenopleidingen in hun eerste jaren op de arbeidsmarkt hebben Centerdata en MOOZ samen in kaart gebracht in de Loopbaanmonitor Onderwijs. Daarin staan vragen beantwoord als: hoe is de arbeidsmarktsituatie van pas afgestudeerde leraren? En wat is het beroepsrendement van de lerarenopleidingen? Bekijk de meest recente Loopbaanmonitor 2020.