Centerdata verzamelt voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) via de integrale personeelstelling onderwijs (IPTO) periodiek informatie over de gegeven lessen in het voortgezet onderwijs. Bij alle scholen in het voortgezet onderwijs (exclusief het praktijkonderwijs) worden op persoonsniveau gegevens verzameld over onder meer de gegeven vakken, het aantal leseenheden per vak, het onderwijstype, het leerjaar en de bevoegdheid om het betreffende vak te geven. De bevoegdheid wordt daarbij deels vastgesteld via koppeling met het Basisregister Onderwijs Hoger Onderwijs (BRON HO) en eerdere bevoegdheidsmetingen. Indien daaruit niet blijkt dat een persoon over de juiste opleiding beschikt om een gegeven les bevoegd te geven wordt de bevoegdheidsinformatie bij de school opgevraagd. Op die manier wordt een integraal beeld met betrekking tot de bevoegdheidssituatie in het voortgezet onderwijs vastgesteld.

De resultaten uit IPTO maken het bovendien mogelijk om (via Mirror) de toekomstige ontwikkelingen naar vak en graad te ramen. Monitor en prognose geven beide aanknopingspunten voor beleidsontwikkeling en beleidseffectmonitoring.

Om de gegevensverzameling te vergemakkelijken ontwikkelden we een beheerssysteem waarmee de scholen online hun gegevens kunnen aanleveren en Centerdata de contacten met de scholen kan registreren. Ook de terugkoppeling van de resultaten aan de scholen en schoolbesturen vindt online plaats.

Bekijk de meest recente rapportage: IPTO vakken en bevoegdheden in het vo 2021.