Ramingen en Prognosemodellen

Sommige zaken zijn voorspelbaar: voorraad raakt op, mensen worden ouder en belastingen zullen nog wel even blijven bestaan. Maar niet alles is zo eenvoudig te voorspellen. Bij grote hoeveelheden data, met deels verborgen of complexe onderlinge verbanden, heeft het zin om na te denken over modellen waarmee die verbanden geschat kunnen worden. Wij beschikken over een aantal (econometrisch) specialisten die het een uitdaging vinden op die manier alles uit de gegevens te halen, zonder daarbij de toepasbaarheid uit het oog te verliezen. Door extrapolaties van het verleden komen we vervolgens met een model tot prognoses, die als doel hebben beleidsvoorbereiding te ondersteunen.

Als we niet over de benodigde informatie beschikken dan kijken we of we die kunnen verzamelen. Dat kan bijvoorbeeld met een enquĂȘte, op basis van data van het CBS of met administratieve bestanden. Onze meerwaarde zit ook in de verheldering van onzekerheden. We proberen de omvang van de onzekerheden met statistische kennis in harde cijfers uit te drukken of we werken met scenario’s.

Desgewenst bouwen wij ook gebruikersvriendelijke programmatuur waarmee u zelf prognoses kunt opstellen.

Voorbeeldprojecten van 'Ramingen en Prognosemodellen'