Roxanne van Giesen

Roxanne werkt als onderzoeker bij de unit Consumentenonderzoek van de afdeling Kwantitatieve Analyse. Ze is als onderzoeker en projectleider betrokken bij diverse projecten op het gebied van consumentengedrag. Centraal staat de vraag hoe consumenten beslissingen nemen en keuzes maken. Roxanne heeft diverse projecten voor de Europese Commissie uitgevoerd en voor verschillende Ministeries en bedrijven. Bijvoorbeeld, hoe gedragsinterventies zorgen voor duurzame voedselkeuzes en energiebesparingen. Roxanne heeft veel ervaring met survey, experimenteel, eye-tracking en longitudinaal onderzoek en bijbehorende statistische technieken.

Roxanne studeerde in 2010 af in de Research Master Sociale en Gedragswetenschappen aan Tilburg University (sociale en economische psychologie). Na haar studie is ze promotieonderzoek gaan doen bij de Wageningen Universiteit naar attituden van consumenten ten aanzien van onbekende dingen, zoals nanotechnologie. Tijdens haar promotie-traject heeft ze zich verder gespecialiseerd in consumentengedrag en besliskunde.

Expertise

 Consumentenonderzoek
 Consumentenpsychologie
 Sociale Psychologie
 Experimenten en vragenlijsten opzetten en ontwerpen
 Data Analyse
 SPSS