Werkvelden

In welk werkveld kunnen wij bijdragen?

Zowel onderzoekers als beleidsmakers kunnen bij ons terecht. Voor kwantitatief, maar ook voor kwalitatief onderzoek. Wij ondersteunen u in elke fase van het onderzoek: van methodeontwikkeling, software-ontwikkeling en dataverzameling tot aan analyse, rapportage en disseminatie.

Meer weten? Neem contact op.

Onze mensen
prof. dr. Marcel Das
prof. dr. Marcel Das
Directeur
Nicole Marijnissen
Nicole Marijnissen
Bureaucoördinator

Wij werken onder andere voor en met

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo