Hendri Adriaens

Hendri werkt voor diverse projecten op het gebied van beleids- en toegepast econometrisch onderzoek en softwareontwikkeling. Hij ontwikkelt software voor Mirror, het prognosemodel voor de onderwijsarbeidsmarkt. Bijvoorbeeld de Rekentool voor de functiemix in het Voortgezet onderwijs, Planmirror en Zorgprognose zijn mede door Hendri ontwikkeld. Daarnaast houdt hij zich vaak bezig met vraagstukken rond de bekostiging in het onderwijs

Hendri is cum laude afgestudeerd als econometrist aan de Universiteit van Tilburg en is daar in 2008 ook gepromoveerd op het proefschrift met de titel "Financial Markets with Data-Driven Investment Decisions". 

Expertise

 Toegepast econometrisch onderzoek
 Microsimulatie
 Arbeidsmarkt
 Beleidsonderzoek
 Onderwijsbekostiging
 C#