Voor een sterke economie zijn veilige en krachtige bedrijventerreinen van belang. Toch vinden op bedrijventerreinen ook ondermijnende activiteiten plaats. In veel gevallen hebben de problemen te maken met drugs, mensenhandel of witwaspraktijken. De provincies Gelderland en Noord-Brabant willen ondermijning op bedrijventerreinen eerder en beter signaleren. Nieuw data-onderzoek door Centerdata en Avans Hogeschool gaat daarbij helpen.

Welke signalen kunnen wijzen op ernstige criminaliteit? En hoe kan data science bijdragen aan de ontwikkeling van effectief beleid? Met behulp van data science technieken gaan Centerdata en Avans Hogeschool gedurende een jaar op zoek naar verbanden in de beschikbare data over lokale bedrijventerreinen.

‘We interpreteren gegevens over bijvoorbeeld verouderde panden, leegstand, veel vestigingsdynamiek van bedrijven, weinig aansluitingen op een energienetwerk of verdacht veel KvK-inschrijvingen’, vertelt dr. Patricia Prüfer van Centerdata.

‘Een andere belangrijke indicator kan hoog energieverbruik zijn. Dat bleek in een eerdere pilot over ondermijning, die we hebben uitgevoerd voor het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.’

Voorspellende waarde

In het data-onderzoek voor de provincies Gelderland en Noord-Brabant zet Centerdata o.a. de methode Random Forest in, een zogeheten supervised learning algoritme. ‘Bij deze methode vergelijken we een groot aantal verschillende datamodellen met elkaar om vervolgens te bepalen welk model de beste voorspellende waarde heeft.’

Prüfer: ‘Uiteindelijk willen we een risico-taxatietool ontwikkelen waarbij zorgelijke signalen uit een grote bulk informatie opgemerkt kunnen worden. Soms duidt een combinatie van indicatoren op een grotere kans op criminaliteit. Een paar van zulke factoren samen noemen we ook wel een giftige cocktail.’

Risico-taxatietool

Het onderzoek wordt in drie fasen uitgevoerd. Allereerst wordt er vooronderzoek gedaan. Dan start het echte data-onderzoek. Daarna wordt de opgehaalde informatie gedeeld en vergeleken met wat experts inmiddels weten. Er wordt in de laatste fase een dashboard ontwikkeld, namelijk de risico-taxatietool, die zicht geeft op kwetsbaarheid voor ondermijnende criminaliteit.

Gedeputeerde Peter van ’t Hoog van Gelderland kijkt uit naar de resultaten. ‘De onderzoekers overzien grote gebieden en krijgen dus een goed totaalbeeld. Toen Gelderland hierover nadacht, bleken in Noord-Brabant soortgelijke vragen te leven. Ik ben blij dat we hierin samen kunnen optrekken.’

Volgens Brabants gedeputeerde Wil van Pinxteren sluit het onderzoek mooi aan op de ambities en activiteiten van de provincie. ‘Met data-gedreven onderzoek, op basis van voorspellende indicatoren, kunnen we daadwerkelijk meer inzicht krijgen in waar zich risico’s op ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen voordoen.’

Na afronding van het onderzoek (eind 2021) kunnen de provincies hun signalerende rol op het gebied van ondermijning oppakken richting gemeenten.

Meer weten?

Neem contact op met Patricia Prüfer. Of lees over onze werk op het gebied van Veiligheid.