TILCOM is opgezet om de emoties van consumenten direct en specifiek te meten en om de effecten op koopgedrag te volgen in de tijd.

Consumenten wordt gevraagd naar de mate waarin zij vijftien emoties (waaronder angst, optimisme, woede en trots) ervaren als zij zich voorstellen hoe de financiële situatie van hun huishouden eruit ziet in de komende twaalf maanden. Op basis hiervan wordt de zogenoemde Ecomotion-index samengesteld (zie Figuur). Daarnaast wordt gevraagd naar koopintenties, koopgedrag, financieel gedrag en actuele thema’s.

Consumentenverwachtingen en consumentenvertrouwen

De studie heeft aanvullende waarde op onderzoek dat emoties indirect meet, zoals onderzoek naar consumentenverwachtingen en consumentenvertrouwen. Door emoties direct te meten kan de specifieke rol van emoties bij aankoop- en beslissingsgedrag onderzocht worden.

Achtergronden TILCOM

De Tilburg Consumer Outlook Monitor (TILCOM) wordt sinds 2009 vier keer per jaar onder 2.500 Nederlanders in het LISS panel afgenomen. Door het panelkarakter is het mogelijke causale analyses te doen. TILCOM is een initiatief van onderzoeksinstituut TIBER en is gefinancierd door de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) van Tilburg University. Centerdata verzamelt de data en is actief betrokken bij het opstellen van de vragenlijst, de analyses en rapportages en contacten met de media. Prof. Dr. Rik Pieters van TiSEM is de initiatiefnemer van het project.

Figuur: Ecomotion-index