Eind juni 2018 is een samenwerkingsovereenkomst getekend door Sligro Food Group (SFG) en Centerdata. Dit markeert de start van het Sligro Data Science Lab (SDSL): een gezamenlijk, meerjarig project om van Sligro Food Group een meer datagedreven organisatie te maken.

Binnen het SDSL zullen (PhD) studenten en onderzoekers in samenwerking met werknemers van SFG werken aan data gerelateerde vraagstukken en data science projecten die voor SFG relevant zijn. Interne vraagstukken vanuit SFG worden vertaald naar afstudeeropdrachten voor studenten van data science opleidingen van Centerdata’s partners Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in Den Bosch en het Data Science Center van Tilburg University (DSC/t).

Centerdata is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en organisatorische coördinatie van het SDSL, waaronder het formuleren van afstudeeropdrachten, de werving van afstudeerders en de cohesie in afstudeerprojecten. Daarnaast zorgen we voor een succesvolle inbedding en overdracht naar SFG. Waar mogelijk vertalen wij de resultaten van de scripties naar waardevolle inzichten voor het bedrijf, onder meer als het gaat om het optimaliseren van interne en externe bedrijfsprocessen in bijvoorbeeld het klantencontact.

Data maturity scan

Aan de start van het SDSL nemen we een data maturity scan af bij SFG om de huidige situatie te analyseren en brengen we gezamenlijk in kaart welke belangrijke vraagstukken binnen SFG leven. Daarnaast gaan we aan de slag met het creëren van draagvlak voor datagedreven en feitengebaseerde bedrijfsprocessen.