Voor de Europese Commissie heeft Centerdata, in samenwerking met GfK en Time.lex, consumentenonderzoek gedaan dat als input diende voor de evaluatie (“Fitness Check”) van Europese richtlijnen voor consumentenbescherming en marketing. Fitness checks zijn uitgebreide beleidsevaluaties om een systematisch zicht te bieden op de effectiviteit, efficiëntie, coherentie, relevantie en toegevoegde waarde van het beleid (ten opzichte van nationale wetgeving).

In het kader van de evaluatie van de Price Indication Directive (PID) en de Consumer Sales and Guarantee Directive (CSD) heeft Centerdata diverse online experimenten ontworpen, die zijn uitgevoerd in 8 Europese landen onder ruim 10.000 consumenten.

Price Indication Directive

De Price Indication Directive verplicht verkopers om zowel de totaalprijs als de prijs per eenheid van producten te geven (bijvoorbeeld van wasmiddelen, ontbijtgranen en vleeswaren), om het zo voor consumenten makkelijker te maken om prijzen te vergelijken. Om inzicht te krijgen in de relevantie en effectiviteit van deze informatieverplichting, is in een online experiment onderzocht of consumenten informatie over de prijs per eenheid gebruiken bij het maken van een keuze tussen producten (zie Figuur 1).

Figuur 1. Voorbeeld productassortiment met prijs per eenheid

Uit de resultaten kwam naar voren dat consumenten informatie over de prijs per eenheid gebruiken in hun productkeuzes: de groep die informatie kreeg over de prijs per eenheid koos producten met een gemiddeld lagere prijs per eenheid dan de groep die deze informatie niet kreeg. Dit was vooral het geval wanneer kleinere verpakkingen de laagste prijs per eenheid hadden, en het dus slim was om meerdere kleinere verpakkingen te kiezen in plaats van één grotere verpakking, wat men waarschijnlijk niet verwacht.

Consumer Sales and Guarantee Directive

In het kader van de evaluatie van de Consumer Sales and Guarantee Directive (CSD) is onderzocht of informatie over de duurzaamheid en reparatiemogelijkheden van producten – informatie die verkopers op dit moment niet verplicht aan consumenten hoeven te verstrekken – consumenten kan helpen om duurzamere alternatieven te kiezen. In een online experiment kregen consumenten productassortimenten te zien (van wasmachines, televisies en smartphones) en moesten zij steeds aangeven welk product hun voorkeur had. Daarbij kregen zij, naast een hoop andere productinformatie, ofwel informatie over de minimale levensduur van de producten (duurzaamheid), ofwel over de beschikbaarheid of kosten van reserveonderdelen (reparatiemogelijkheden), ofwel beide. Ook was er een groep die geen extra informatie kreeg.

De resultaten laten zien dat het geven van informatie over de minimale levensduur en reparatiemogelijkheden duurzamere keuzes stimuleert. Consumenten lijken daarbij wel meer belang te hechten aan informatie over de minimale levensduur dan aan informatie over reparatiemogelijkheden. Ook het type informatie maakt uit: de kans dat men een relatief makkelijk te repareren product koos was groter wanneer informatie over de beschikbaarheid van reserveonderdelen gegeven werd, dan wanneer informatie over de kosten van die onderdelen gegeven werd.

Het volledige rapport is hier te vinden.