Indicatoren van criminaliteit en ondermijning
Hoe voorspel je in welk stadium een bedrijventerrein verkeert inzake criminaliteit en ondermijning?

In opdracht van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid) voert CentERdata een onderzoek uit naar indicatoren van overlast, (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning op bedrijventerreinen. Het doel van de studie is te bepalen of er indicatoren kunnen worden gevonden waarmee het voor bestuurders inzichtelijk wordt in welk stadium een bedrijventerrein verkeert in de ontwikkeling of aanwezigheid van criminaliteit en ondermijning. Met andere woorden: welke indicatoren kunnen voorspellen waar een bedrijvenpark zich op de ‘glijdende schaal’ van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning bevindt?

Om te komen tot goede voorspellende indicatoren is het belangrijk om in eerste instantie te kijken naar bestaande kennis en inzichten uit ander onderzoek en uit het veld. Fase 1 van dit project is dan ook een vooronderzoek waarin literatuuronderzoek is uitgevoerd. Daarnaast is tijdens een expertmeeting en in interviews met verschillende experts gediscussieerd over mogelijke indicatoren en databronnen. Dit resulteerde in een conceptueel model en een ‘short list’ met mogelijke indicatoren van overlast, (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning op bedrijventerreinen. In fase 2 van dit onderzoek worden geschikte data verzameld uit zeer gevarieerde bronnen. Vervolgens worden geavanceerde Data Science methoden, zoals Natural Language Processing en Machine Learning, toegepast om te bepalen welke indicatoren betrouwbare voorspellers zijn voor het stadium waarin een bedrijvenpark zich op de ‘glijdende schaal’ van overlast, criminaliteit en ondermijning bevindt.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool en het Data Science Center van Tilburg University (DSC/t).