Klaas de Vos

Klaas is senior onderzoeker bij de afdeling Kwantitatieve Analyse waar hij contractonderzoek doet en waar hij ruime ervaring heeft opgedaan als projectleider. Zijn onderzoeksspecialisme is kwantitatief micro-economisch onderzoek op het gebied van inkomens en arbeidsmarktgedrag van personen en huishoudens, met speciale interesse voor armoede, pensioenen, onderwijs, microsimulatie, en internationale vergelijkingen op de genoemde terreinen.

Klaas werkte voor zijn indiensttreding bij CentERdata onder meer als onderzoeker bij de Erasmus Universiteit Rotterdam waar hij in 1991 promoveerde op het onderzoek 'Micro-economic definitions of poverty'.

 

Expertise

 OCW Arbeidsmarktramingen (Mirror)
 OCW Loopbaanmonitor
 Euromod vervolg update
 IPTO
 DHS